Työeläkekuntoutuksella onnistuneita tuloksia

20.08.2013

Työeläkevakuuttajien tarjoama työeläkekuntoutus on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää työkyvyttömyyttä. Työeläkekuntoutukseen osallistujien määrä on ollut kasvussa 90-luvun alusta lähtien. Sama kehitys jatkui myös vuonna 2012 jolloin työeläkekuntoutukseen osallistujien määrä ylitti 11 000 kuntoutujaa. Heistä 64 prosenttia palasi työelämään. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen tuoreista tilastoista.

Työeläkekuntoutuksien määrä on kasvanut ja samalla onnistuneiden kuntoutusten määrä on noussut. Viime vuonna onnistuneita kuntoutuksia oli 79 prosenttia, sillä kuntoutuksen päättäneistä 64 % oli kuntoutuksen päättyessä työssä, 8 % muuten kuntoutuneena työmarkkinoiden käytettävissä ja 7 % osatyökyvyttömyyseläkkeellä.

- On hyvä muistaa, että osatyökyvytön on myös osatyökykyinen. Hän voi yhdistää työkyvyttömyyseläkkeellä olon ja työnteon, johtajamme Eero Lankia painottaa.

Työeläkekuntoutuksella on iso taloudellinen merkitys sekä työntekijälle, työnantajalle että koko työeläkejärjestelmälle. Kuntoutuksen ansiosta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrää pystytään vähentämään ja työuria pidentämään. Sillä on vaikutusta myös suomalaisten eläkkeellesiirtymisiän nostoon.
- Palautunut, hyvä työkyky on edellytys sille, että kykenee jatkamaan pidempään työelämässä, Eero Lankia toteaa.

Työntekijälle kuntoutuksen aikainen toimeentulo on aina parempi vaihtoehto kuin työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen. Onnistunut kuntoutus mahdollistaa lisää työvuosia, jonka ansiosta työntekijä saa aikanaan paremman eläkkeen.

Työeläkekuntoutus on lakisääteistä ammatillista kuntoutusta, joka voidaan toteuttaa neuvonnalla, valmennuksella, työkokeilulla ja täydennys- tai uudelleenkoulutuksella. Työeläkekuntoutuksen tarkoituksena on, että työntekijä tai yrittäjä pystyy sairaudesta, viasta tai vammasta huolimatta jatkamaan työelämässä. Onnistuneella kuntoutuksella mahdollistetaan paluu entisiin tai uusiin työtehtäviin.

Kuntoutukseen satsaus kannattaa

Työeläkekuntoutus tehoaa vuosi vuodelta yhä paremmin. Aiemmin keväällä keskusteltiin ammatillisen kuntoutuksen tehottomuudesta, mutta tämä ei näyttäisi pätevän työeläkekuntoutuksen kohdalla.

- Työeläkekuntoutuksen edut ovat nopeasti nähtävissä, sillä siihen käytetty raha saadaan takaisin, kun kuntoutettava jatkaa työssä kuntoutuksen ansiosta vähintään 1,7 vuotta, Eero Lankia sanoo.

Työeläkekuntoutuksen kokonaiskustannukset kasvoivat 11 miljoonalla eurolla vuodesta 2011. Viime vuonna kokonaiskustannukset olivat 93 miljoonaa euroa. Onnistuneen kuntoutuksen hinta kasvoi 20 800 euroon (19 400 euroa vuonna 2011). Työkyvyttömyyseläkkeen keskimääräiset kustannukset vuodessa nousivat 300 eurolla ja olivat 12 400 euroa vuonna 2012.

Yleisin kuntoutuksen muoto viime vuonna oli työpaikkakuntoutus, jolla tarkoitetaan työkokeilua pitkältä sairauslomalta työhön palattaessa. Työkokeilu suoritetaan työpaikalla ja sen tavoitteena on helpottaa työntekijän työhön paluuta. Työnantajalle työeläkekuntoutuksella on huomattavia vaikutuksia, joten työkokeiluihin satsaus kannattaa. Kuntoutuksella hallitaan työkyvyttömyyden kustannuksia ja henkilöstön riittävyyttä. Työeläkejärjestelmän kannalta kuntoutuksella hillitään työeläkemaksujen nousupaineita.

- Monelta kantilta katsottuna työeläkekuntoutuksella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia. On kaikkien etu, että työkykyä uhkaava ongelma havaitaan mahdollisimman varhain. Näin tarpeellinen hoito ja kuntoutus voidaan toteuttaa nopeasti, jolloin yhä useampi pääsee takaisin työelämään, Eero Lankia kannustaa.

Verkkosivuillamme on laajempi yhteenveto työeläkekuntoutuksen vuoden 2012 tilasta: www.tela.fi/tyoelakekuntoutus2012.

Yhteenvedon on laatinut Telan työkyky- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, ylilääkäri Jukka Kivekäs Työeläkevakuutusyhtiö Varmasta.