Työeläkesijoittajille uusia mahdollisuuksia asuntosijoittamiseen

14.05.2014

Tela on aktiivisesti mukana sekä sosiaali- ja terveysministeriön että ympäristöministeriön lainvalmistelussa suomalaisen asuntotuotannon lujittamiseksi ja suomalaisen asumisen kehittämiseksi.

Työeläkevakuuttajat eivät voi käyttää nykyisin ulkoista velkaa asunto- tai muissa sijoituksissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt lainvalmistelun hallituksen syksyn 2012 toimenpideohjelmaan kirjatusta aloitteesta, jolla on tarkoitus mahdollistaa työeläkevakuuttajien sijoittaminen asuntotuotantoon velkavivulla. Lainmuutoksen avulla työeläkevakuuttajat voisivat määräkauden aikana lainoittaa asuntoyhtiöitä ulkoisella velalla oman pääomansa tuoton nostamiseksi.

Asumisen tukijärjestelmää tärkeää kehittää

Ympäristöministeriö on käynnistänyt samanaikaisesti kuulemisen asuntotuotannon edellytysten parantamisesta. Se on pyytänyt näkemyksiä keskeisiltä asuntorakentamisen tahoilta. Kuulemisella kartoitetaan asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuutta, sekä nykyisten keinojen heikkouksia ja vahvuuksia. Vuokra-asuntotuotannon lisääminen nähdään keinona poistaa esteitä työvoiman liikkumiselta, mikä on tärkeä tavoite talouskasvun kiihdyttämiseksi.

Eläkevakuuttajille vuokra-asumiseen sijoittaminen on vaikeaa, koska nykyinen tukijärjestelmä sisältää ikuisia tai hyvin pitkäaikaisia rajoituksia. Ympäristöministeriölle antamassamme lausunnossa toteamme asumisen tukijärjestelmän kehittämisen tärkeäksi.

Työeläkevakuuttajien kiinteistösijoitusten tuottokehitys on ollut vakaata. Asuntosijoittaminen voi olla tulevaisuudessa jopa kasvava osa kiinteistösijoittamista, mikäli säännösteitse luodaan tähän merkittäviä kannusteita. Eläkeyhtiön kaikkien sijoitusten on oltava paitsi tuottavia ja turvaavia, myös muutettavissa tarvittavissa käteisrahaksi eläkkeiden maksua varten.

Lausuntomme: Asumisen tukijärjestelmän kehittämiseksi