Työeläkevakuuttajat mukana tulorekisterihankkeessa

17.11.2015

Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019. Tulorekisterin käyttöönoton aikataulu, rajaukset sekä toteutuksen keskeiset periaatteet on hyväksytty perustamishankkeen neuvotteluryhmässä valtiovarainministeriössä. Työeläkevakuuttajat ovat mukana valmistelussa.

Kansallinen tulorekisteri on osa Suomen hallituksen suurempaa tavoitetta tehostaa ja lisätä työn tuottavuutta yhteiskunnassa. Hankkeen organisoinnista ja asettamisesta on vastannut valtiovarainministeriö. Tavoitteena on, että perustettava rekisteri olisi tuotantokäytössä vuoden 2019 alussa ja käyttö laajenisi vaiheittain 2020-luvun alussa.Mikael Kulikoff

Tulorekisterin ensisijaisena tavoitteena on yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen ilmoitusmenettelyjä yksinkertaistamalla. Jatkossa esimerkiksi ansiotiedot toimitettaisiin kattavasti keskitettyyn rekisteriin. Myös kansalainen hyötyy tulorekisteristä, sillä hän pääsee itse tarkistamaan tulotietonsa rekisteristä milloin tahansa.

”Nyt työnantaja on velvollinen tekemään lukuisia ilmoituksia maksetusta ansiotulosta. Tulorekisterin avulla siirrytään yhteen ilmoitukseen. Rekisteristä saisi aina ajantasaisen tiedon yksittäiselle kansalaiselle maksetuista suorituksista. Näitä ansiotietoja myös työeläkevakuuttajat käyttävät toiminnassaan”, kertoo kehityspäällikkömme Mikael Kulikoff.

Työeläkealan toimijoiden yhteinen näkemys rekisteristä on valmisteltu Tulorekisteri-ryhmässä. Tärkeimpänä päämääränä on nähty työnantajien hallinnollisen taakan väheneminen.

Miten hanke etenee?

Aluksi tulorekisteriin kerätään vain palkkatuloja koskevat ajantasaiset tiedot. Rekisterin käyttö laajenee vaiheittain ensimmäisen käyttöönoton jälkeen.

”Vaiheistuksen avulla varmistetaan rekisterin toteutuksen ja käyttöönoton hallittavuus. Tavoitteena on, että eläkemaksuja koskevia tietoja ryhdyttäisiin keräämään tulorekisteriin vuosina 2020 – 2021”, Mikael Kulikoff toteaa.

Verohallinto hankkii rekisterissä tarvittavan tietojärjestelmän. Se tulee myös toimimaan rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena rekisterin käyttöönoton jälkeen.