Työeläkevakuutustoiminnan tuntemusta syvennettiin koulutuksella

07.06.2013

Järjestimme koulutusta työeläkevakuuttajien hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenille alkukesästä. Kolmen lähipäivän aikana perehdyttiin työeläkevakuuttajien hallintoa koskevaan lainsäädäntöön työeläkevakuutustoiminnassa ja työeläkesijoituksiin.

Olemme järjestäneet koulutusta vuodesta 2007, jolloin tuli voimaan työeläkevakuutusyhtiölain muutos, jonka mukaan hallituksen jäsenellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. Säännöksen tarkoituksena on nostaa hallitusten jäsenten pätevyystasoa.

Koulutukseemme osallistui tänä vuonna 32 henkilöä. Kaikkiaan näiden seitsemän vuoden aikana on ollut yhteensä runsas 150 osallistujaa.

Hyötyä hallitustyöskentelyyn

Kuva: Juha Sarsama

Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja Juha Sarsama odotti koulutukselta yleiskatsausta työeläkejärjestelmään ja työeläkeyhtiöihin järjestelmän osana.
- Olen joskus opiskellut osana juristin opintojani pintapuolisesti suomalaista eläkejärjestelmää, mutta nyt sain päivitettyä tietoni. Toivoin koulutukselta myös analyyseja ja keskustelua suomalaisen sosiaaliturvan osa-alueista. Tältä osin odotukseni ovat täyttyneet, Juha Sarsama kertoo.

Hän on kokenut mielenkiintoisimmaksi tilinpäätökseen liittyvät asiat.
- Varmaankin siksi, kun eläkeyhtiön laskentaperusteet eroavat kuitenkin olennaisilta osiltaan normaalista IFRS –tilinpäätöksestä. Nämä ovat olleet jossain määrin uusia asioita ja niitä on koulutuksen myötä nyt helpompi hahmottaa, Juha Sarsama perustelee.

Juha Sarsama toimii jäsenenä Eteran hallituksessa. Etera on järjestänyt omia koulutuksia hallituksen jäsenille. Niissä on keskitytty yhtiön asioihin ja menettelytapoihin.
- Telan koulutuksessa on käsitelty laajempaa viitekehystä. Opeista on varmasti hyötyä hallitustyöskentelyssäni, kun osaan tarvittaessa entistä paremmin kysyä niitä olennaisia kysymyksiä, Juha Sarsama toteaa.