Työeläkevarojen sijoittamisella tuetaan kotimaan taloutta

22.01.2015

Työeläkevarojen sijoittamisella kotimaahan on vahva rooli suomalaisessa elinkeinoelämässä, sillä ne tukevat Suomen taloutta ja työllisyyttä. Reilu neljännes, 45,6 miljardia euroa työeläkevaroista on sijoitettu Suomeen. Työeläkevarat on tarkoitettu vain suomalaisten työeläkkeiden rahoittamiseen, joten sijoituspäätökset tehdään tästä näkökulmasta.

Työeläkevarojen sijoittamista koskevat reunaehdot tulevat laista, sillä eläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Suomeen sijoittamista rajoittaakin toisaalta tuotto ja toisaalta riski. Suomen kansantalouden ja rahoitusmarkkinoiden pienehkö koko muodostavat haasteen suurten eläkevarojen (172 miljardia euroa) sijoittamiselle. Kotimaasta ei löydy riittävästi tuottavia sijoituskohteita. Kuva: Maria Rissanen
- Tuottoja haetaan sieltä mistä niitä on parhaiten saatavilla. Kotimaan heikossa taloudellisessa tilanteessa myös tuotot jäävät niukemmiksi, sanoo analyytikkomme Maria Rissanen.

Työeläkevarojen sijoittamisessa tavoitellaan mahdollisimman hyvää tuottoa huomioiden sallittu riski. Eläkesijoitusten reaalituotoksi oletetaan 3,5 % vuodessa Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissa.

Suomalaisen työeläkejärjestelmän rahoitus perustuu pitkälti suomalaisen talouden ja työllisyyden kehitykseen, koska suurin osa eläkkeistä rahoitetaan palkkasummaan perustuvilla työeläkemaksuilla. Sijoitusten keskittäminen nykyisestä lisäisi myös niihin liittyvää riskiä.
- Mikäli vielä sijoitukset kohdennettaisiin suurelta osin Suomeen, lepäisi eläkkeiden rahoitus pitkälti kotimaan talouden kehityksen varassa, Maria Rissanen toteaa.

Sijoitusten tuotoilla alennetaan työvoimakustannuksia

Eläkesijoitukset vaikuttavat kotimaiseen työllisyyteen, koska osa eläkemenosta voidaan kattaa sijoitusten tuotoilla. Näin eläkemaksut ja siten työllistämisen kustannukset on pystytty pitämään matalammalla. Sijoitusvaroja ja niiden tuottoja käytettiin ensimmäistä kertaa eläkkeiden maksuun yksityisaloilla vuonna 2013. Julkisilla aloilla sama tilanne on edessä vuonna 2017.

Ilman sijoitusvaroja ja niiden tuottoja yksityisalojen työeläkkeisiin pitäisi tänä vuonna kerätä melkein puolitoista miljardia euroa nykyistä enemmän.
- Se tarkoittaa, että palkoista olisi pitänyt periä noin 2,5 prosenttiyksikköä enemmän työeläkemaksuja kuin nyt kerätään, sanoo Rissanen.

Tietopaketti työeläkevarojen sijoittamisesta Suomeen

Olemme julkaisseet työeläkevarojen sijoittamisesta Suomeen kysymyksiä ja vastauksia – tietopaketin. Vastauksia löytyy mm. siihen mihin työeläkevaroja sijoitetaan ja miten sijoitukset jakautuvat kotimaan ja ulkomaiden kesken sekä millaisiin kohteisiin sijoitetaan. Tietopaketissa käydään läpi myös mitä vaikutuksia Suomeen sijoittamisella on ja miten nämä sijoitukset tuottavat.

Kysymyksiä ja vastauksia työeläke varojen sijoittamisesta Suomeen