Työeläkeyhtiöiden hallinnosta ja lakiuudistuksesta tietopaketti

21.08.2014

Työeläkeyhtiöiden hallinnon toiminnasta, hallinnon sääntelystä ja lakiuudistuksesta on julkaistu kysymyksiä ja vastauksia – tietopaketti verkkosivuillamme. Se sisältää tietoa mm. miten hallinnon sääntelyä ollaan uudistamassa ja mikä on uudistamisen tavoite. Lisäksi keskitytään siihen millaisista asioista työeläkeyhtiön hallitus päättää ja millaista osaamista sen jäseniltä edellytetään.

Lakia työeläkevakuutusyhtiöistä on uudistettu sosiaali- ja terveysministeriössä kolmikantaisessa työryhmässä. Hallitus antoi työeläkeyhtiöiden hallinnon sääntelyä koskevan esityksen eduskunnalle 14. elokuuta.

Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan lakiin esitetään muutoksia muun muassa sisäpiiritietojen sääntelystä, esteellisyyssäännöksistä, yhtiön ja sen johdon välisistä liiketoimista sekä palkitsemisesta.

Lain tavoitteena on uudistaa eläkeyhtiöiden hallintoa siten, että läpinäkyvyys ja avoimuus lisääntyvät ja luottamus työeläkejärjestelmän hajautettuun toimeenpanoon vahvistuu. Lisäksi uudistuksella halutaan varmistaa erityisesti riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan laatu.

Kysymyksiä ja vastauksia työeläkeyhtiöiden hallinnosta

Telan Siimes: Esitys eläkeyhtiöiden hallintosääntelystä pääosin toimiva