Työeläkkeet luupin alle

14.12.2012

EU:n talouskoordinaatio kiristyy ja sen myötä työeläkejärjestelmäämme voi kohdistua tulevaisuudessa aiempaa suurempia muutospaineita, sillä eläkkeisiin ja sosiaalipolitiikkaan liittyvät asiat tulevat tiiviimmin osaksi yhteistä ohjausta.

Tiukkenevaan talouskoordinaatioon liittyvä laki on parhaillaan valmisteilla ja sen on määrä tulla voimaan vuoden vaihteessa.

- EU tarvitsee tiukempaa talouskuria julkisten talouksien tasapainottamiseksi. Samalla kuitenkin EU:n vaikutusvalta kansallisen päätösvallan asioihin, kuten työeläkejärjestelmään, kasvaa kuin huomaamatta. On huolestuttavaa, että se on tapahtumassa ilman suurempaa periaatteellista keskustelua, edunvalvonnasta vastaava johtajamme Minna Helle hämmästelee.

Työeläkkeiden rahoittamiseen tarkoitetut varat lasketaan teknisesti osaksi julkisen talouden tilinpitoa, jota EU jatkossa yhä tiukemmin valvoo. Työeläkejärjestelmämme taloudellinen kestävyys ja työeläkemaksujen rahastointi tukevat tällä hetkellä julkisen talouden tasapainoa. kuva suhdanneTalous- ja rahaliiton vahvistamista koskevan sopimuksen vaatimuksena on, että julkisen talouden rakenteellinen alijäämä on enintään 0,5 % bruttokansantuotteesta.

- Ilman työeläkevarojen tuottoja Suomi ei täyttäisi näitä kriteereitä. Suomi on EU:n mallioppilas, koska työeläkejärjestelmässämme on varauduttu ikääntymiseen poikkeuksellisen hyvin rahastoimalla työeläkevaroja. Kuntien ja valtion oma taloudenpito ei riitä EU:n kriteerit täyttäviin lukemiin.

Hyvin hoidettu työeläkejärjestelmä tukee julkista taloutta

Työeläkejärjestelmä voi joutua muutospaineiden kohteeksi erityisesti silloin, jos kuntien ja valtion taloutta ei saada tasapainoon tai niiden vajeet yhä kasvavat. Telan mielestä erityisen tärkeää on, että julkisen talouden sopeuttamistarvetta tarkastellaan myös irrallaan työeläkejärjestelmästä.

Minna Helle korostaakin, että julkisen talouden epätasapainoa ei pidä jättää työeläkejärjestelmän korjattavaksi.

- Työeläkevarat on tarkoitettu ainoastaan eläketurvan hoitamiseen, eikä niitä voida käyttää muun julkisen talouden vajeiden katteena nyt eikä tulevaisuudessa. Muun julkisen talouden sopeuttaminen tulee tapahtua sen ”omassa piirissä”.

- Totta kai myös työeläkejärjestelmän on kuitenkin kannettava kortensa kekoon edesauttamalla työurien pidentymistä ja pitämällä työeläkkeiden rahoitus kestävällä pohjalla, Helle lisää.

EU:n tiukkenevan otteen myötä on tärkeää, että kansallista päätösvaltaa ei rajoiteta lakisääteistä työeläkettä koskevissa asioissa. Tulevaisuudessakin on huomioitava työmarkkinaosapuolten erityinen asema Suomen eläkejärjestelmää koskevassa päätöksenteossa.

- EU:n talouspolitiikan keinoin ei tule ohittaa niitä vakiintuneita kolmikantaisia menettelytapoja, joita noudatetaan työeläkejärjestelmän kehittämisessä, Helle painottaa.

Uudistus pähkinänkuoressa

  • EU:n talous- ja rahaliiton vakautta, yhteensovittamista ja ohjausta koskeva laki on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.
  • Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2013.
  • Uusi lainsäädäntö vahvistaa julkisen talouden hoitamisen kurinalaisuutta, talouspolitiikan yhteensovittamista sekä talouden ohjausta EU:ssa ja euroalueella.
  • Jatkossa julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevat tavoitteet on asetettava vastaamaan EU:n lainsäädäntöä. Laissa säädetään automaattisesta korjausmekanismista, jos tavoitteesta tai siihen johtavista toimenpiteistä poiketaan, sekä mekanismin valvonnasta.