Työeläkkeistä on päätettävä kansallisesti

24.01.2014

Euroopan talous- ja rahaliiton jälleenrakennus on käynnissä. Keskeisenä tavoitteena on ennaltaehkäistä koettujen kaltaisia kriisejä. Lähivuosien kehityssuuntana on syventää talous- ja rahaliittoa. Työeläkkeistä tulee jatkossakin päättää kansallisesti, painotetaan tänään julkaistuissa eurooppapoliittisissa tavoitteissamme.

Suomessa lakisääteisellä ja ansioperusteisella työeläkkeellä turvataan riittävä vanhuuden toimeentulo. Muissa jäsenmaissa eläketurva painottuu työnantaja- tai ammattialakohtaisista sekä itse säästetyistä lisäeläkkeistä. Eläkepolitiikan yhtenäistäminen EU:ssa heikentäisi mahdollisesti lakisääteisen työeläketurvan asemaa suhteessa muihin eläke- ja säästömuotoihin.

- Suomi on varautunut hyvin väestön vanhenemiseen ja eläkkeiden maksuun. Työeläkejärjestelmää koskevat päätökset tulee tehdä kansallisesti, jotta tilanne pysyy tulevaisuudessakin yhtä hyvänä tuleville sukupolville, toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes sanoo.

Siimes puhui tänään Helsingissä seminaarissamme Sosiaalipolitiikan muutos syventyvässä talous- ja rahaliitossa. Seminaarin yhteydessä julkistettiin eurovaaleihin tähtäävät Telan eurooppapoliittiset tavoitteet.

Talous- ja rahaliiton syventymisen kulmakivet pitävät sisällään yhdennetyn rahoitus-, talousarvio- ja talouspolitiikan kehyksen. Rahoituskehyksellä tarkoitetaan pankkiunionin rakentamista. Tämä tähtäisi pankkien ja niiden kotivaltioiden välisestä tiiviistä yhteydestä aiheutuvien ongelmien ehkäisyyn. Yhdennetyn talousarviokehyksen kautta taas valvottaisiin, että jäsenvaltiot noudattavat niille määriteltyjä taloudenpidonsääntöjä.

Yhdennetyssä talouspolitiikassa puolestaan ohjattaisiin jäsenvaltioita kokonaisvaltaisesti kohti toimenpiteitä, joiden tarkoituksena olisi sekä edistää talouskasvua ja kilpailukykyä että ennaltaehkäistä talousongelmia. Nämä kolme talous- ja rahaliiton kulmakiveä muuttaisivat täysimääräisesti toteutuessaan radikaalisti jäsenvaltioiden ja EU:n toimivallan jakoa.

Kotimaiset työeläkevarat lasketaan osaksi julkista taloutta. Tämän johdosta työeläkejärjestelmä on joutunut välillisesti osaksi EU:n talousohjausta.
- EU:ssa eläkkeitä tuleekin kehittää ilman sääntelyä hyödyntämällä parhaita käytäntöjä ja tietoja, Siimes muistuttaa.

Työeläkevakuuttajien toiminta turvattava

Työeläkevakuuttajien tehtävänä on taata kansalaisten eläkeajan toimeentulo. Erityisesti kriisiaikoina kiinnostus työeläkevaroja kohtaan lisääntyy.

- Työeläkevarat on tarkoitettu eläketurvan hoitamiseen, eikä niitä voida käyttää muiden tavoitteiden edistämiseen, Siimes muistuttaa.

Työeläkevakuuttajat ovat pitkän aikavälin sijoittajia, joiden tehtävä on hoitaa lakisääteisiä eläkkeitä. Työeläkkeistä noin neljännes katetaan rahastoinnilla, jonka pitää lain mukaan perustua tuottavuuteen ja turvaavuuteen. Yksityisten työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan riskinotolle on asetettu yhteisiä vakavaraisuussääntöjä. Säännöt ja niiden valvonta perustuvat kansalliseen lainsäädäntöömme.

Työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan itsenäisyydestä on huolehdittava EU:sta tulevan sääntelyn lisääntyessä rahoitusmarkkinoilla. Sääntely ei saa haitata pitkäaikaissijoittamista.

- Työeläkevakuuttajien vakavaraisuussääntely on tärkeää pitää omissa käsissämme myös tulevaisuudessa, Suvi-Anne Siimes toteaa.

Telan eurooppapoliittiset tavoitteet

Lisätietoa:

Kysymyksiä ja vastauksia Euroopan talous- ja rahaliiton syventämisestä


Sivustomme: Eurovaalit 2014