Työkyky tehdään työpaikalla

10.01.2013

Yhdessä työkyvyn tukena koulutuskiertueemme tavoitti satamäärin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkäreitä yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla syksyn aikana. Koulutuksissa keskityttiin kesäkuussa voimaan tulleisiin sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakien muutoksiin. Sairaanhoitopiireittäin järjestetyissä kutsuseminaareissamme pohdittiin alueellisia ratkaisuja työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi.

Kuva Tiina Kaarne

- Lakimuutoksilla halutaan parantaa mahdollisuuksia havaita työkyvyttömyydet riittävän varhain ja helpottaa toipumista sekä työhön paluuta sairauspoissaolojen jälkeen, asiantuntijalääkärimme Tiina Kaarne toteaa.

Työelämän rakenne on edelleen teollisuuden ajalta vaikka yhä enemmän tehdään asiantuntijatyötä. Työn kuormittavuus aiheuttaa aivan erilaisia haasteita ja vaivoja kuin ennen. Eniten suomalaisten työkyvyttömyyttä aiheuttavatkin tuki- ja liikuntaelinvaivojen lisäksi mielenterveyden ongelmat. Usein osa-aikainen työkyky on parempi vaihtoehto työntekijälle kuin kokonaan työstä poissaolo.

- Tarkoituksena on estää työkyvyttömyyden tarpeeton pitkittyminen ja saamaan mahdollisimman moni kuntoutuksen piiriin. Kuntoutuksenaikainen toimeentulo on aina parempi kuin vaihtoehtona oleva työkyvyttömyyseläke. Kuntoutuksen mahdollistamat lisätyövuodet tuottavat myös aikanaan paremman eläkkeen. Lisäksi kuntoutus on yksi tapa saada pituutta työuriin, Tiina Kaarne kertoo.

Asenteisiin muutos

Yhteiskunnassa pitää saada aikaan asenteenmuutos, jotta ymmärretään, että osatyökyvytön on myös osatyökykyinen. Yleinen näkökulman muutos on toivottavaa kaikilta osapuolilta: työnantajilta, työntekijöiltä ja lääkärikunnalta.

Työyhteisöllä on oltava hyvät valmiudet vastaanottaa työhön palaaja pitkän sairausloman jälkeen. Tässä esimiehellä on tärkeä rooli työyhteisön sopeuttamisessa uuteen tilanteeseen. Hänellä on yleensä vastuu tiedottaa ja valmentaa työyhteisöä. Tarvittaessa esimies saa apua ja neuvoa työyhteisön sparraukseen työterveyshuollosta.

Työhön palaajan kannalta on osittain kyse lääketieteellisestä työkyvystä. Suuri painoarvo on kuitenkin työntekijän motivaatiolla haluta takaisin työhönsä.
- Jokainen on vastuussa siitä, että työpaikalla on hyvä olla. Aito tiimihenki on arvokasta. Jokaisen työyhteisön jäsenen on tiedostettava vastuunsa myönteisestä ilmapiiristä. Osatyökykyinen pitää nähdä tsempparina, joka tarvitsee tukea työkavereiltaan, toteaa Tiina Kaarne.

Koulutuskiertue täytti odotukset

Tela otti( kattavasti) päävastuun koulutuskiertueesta ja saattoi lääkäreitä yhteen keskustelemaan ja verkostoitumaan. Osallistujat kokivat lakimuutokset hyödyllisiksi, sillä ne ovat selkeyttäneet työnjakoa erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välillä.
- Osallistujat tulivat paikalle kuuntelemaan ja kehittämään asioita eteenpäin. Tilaisuuksissamme vallitsi sellainen kerro kaverille–meininki. Tela nähtiin aktiivisena toimijana. Tämä oli hyvä väylä tehdä osamme työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi, Tiina Kaarne kertoo.

Monissa maakunnissa keskustelua herätti vallitseva lääkäripula.
- Herätti kunnioitusta kuulla miten haasteellisissa tilanteissa lääkärit ratkaisevat luovasti asioita ja saavat tukea moniammatillisista tiimeistä. Vaikka keskityimme viemään viestiä lakiuudistuksista lääkäreille, niin heidän kauttaan tieto leviää muihinkin ammattikuntiin. Saimme todella kylvettyä tiedon siemenen moneen aamukahvipöytään, Tiina Kaarne sanoo.

Ymmärrys kasvaa

Tiedon levittäminen jatkuu edelleen verkossa ja kentällä. Koulutukseen osallistuneet vievät informaatiota omiin työyhteisöihinsä. Tiedon levittämisessä auttaa kiertueella jaettu materiaali, joka on luettavissa myös verkkosivuiltamme.

Koulutuksen osallistujilta kerätyn palautteen pohjalta on tulossa artikkeli Lääkärilehteen syksyllä. Asiantuntijalääkärimme Tiina Kaarne työstää myös artikkelia yleislääkärilehteen lakiuudistuksista perusterveydenhuollon näkökulmasta. Aiheesta on myös omat sessionsa niin Helsingin kuin Pohjolankin lääkäripäivillä.

Yhdessä työkyvyn tukena - hankkeessa ovat lisäksemme mukana Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela ja Työterveyslaitos.

Tutustu Yhdessä työkyvyn tukena koulutuksen aineistoihin