Työkyvyttömyyseläkkeestä ja vakuutuslääkäreistä julkaistu tietopaketti

13.06.2014

Työkyvyttömyyseläkkeestä ja vakuutuslääkäreiden työstä työeläkealalla on julkaistu kysymyksiä ja vastauksia -tietopaketti verkkosivuillamme. Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin on tarjolla kolmesta näkökulmasta; työkyvyn ja työkyvyttömyyseläkkeen, vakuutuslääkärien ja muutoksenhaun kantilta.

Työkykyä ja työkyvyttömyyseläkettä tarkastellaan tietopaketissa varsinaisen prosessin kautta eli miten edetä, kun työkyky on heikentynyt, ja milloin työkyvyttömyyseläkkeen edellytykset täyttyvät. Työeläkejärjestelmässä tärkeimpänä tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa työntekijän työkykyä. Kuntoutus onkin ensisijainen vaihtoehto määräaikaiseen tai pysyvään työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.

Vakuutuslääkärin työnkuvaa tarkastellaan työeläkevakuuttajan asiantuntijalääkärin näkökulmasta. Tietopaketissa selvennetään eroa vakuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin välillä. Työeläkevakuuttajan palveluksessa toimiva asiantuntijalääkäri tekee työtään sosiaalivakuutuksen näkökulmasta, verrattuna hoitavaan lääkäriin, joka työskentelee lääketieteen näkökulmasta.

Erityinen ero lääkärien välillä on siinä, että hoitava lääkäri arvioi potilaan toimintakyvyn. Vakuutuslääkäri ottaa hoitavan lääkärin antamien tietojen perustella kantaa siihen, onko hakijalla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen tai kuntoutustukeen.

Hallintolain mukaan hoitosuhde potilaaseen aiheuttaisi jääviyssuhteen, ja tämän vuoksi sama henkilö ei voisi hoitaa potilasta ja arvioida hänen työkykyään. Vakuutuslääkäri ei tee ratkaisuja yksin. Päätöksen tekevät ratkaisija, juristi ja muut asiantuntijat yhdessä.

Viime vuonna Suomessa ratkaistiin noin 25 000 uutta työkyvyttömyyshakemusta, joista noin 18 600 hakijalle eli noin 74 prosentille myönnettiin työkyvyttömyyseläke. Kielteiseen päätökseen on mahdollisuus hakea muutosta. Muutoksenhaun eri asteet ja päätöksistä vastaavat tahot esitellään myös tietopaketissamme.

Kysymyksiä ja vastauksia työkyvyttömyyseläkkeestä ja vakuutuslääkäreistä