Työllisyys- ja talouskasvu pienentäisi eläkemaksun korotuspainetta

27.04.2017

Hallitus esitteli puoliväliriihessään toimia, joiden tavoitteena on vauhdittaa työllisyyttä ja talouskasvua. Mikäli kohentamistoimet tehoavat edes osittain, tukee se eläkkeiden rahoitusta ja pienentää eläkemaksujen korotuspainetta ensi vuosikymmenellä. Palkansaajille tämä tarkoittaisi enemmän käteen jäävää tuloa ja työnantajille kevyempiä työllistämiskustannuksia.

Hallituksen tavoitteena on kahden prosentin talouskasvu ja 72 prosentin työllisyysaste hallituskauden loppuun.

–Tuoreimmat eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyslaskelmat on tehty sillä oletuksella, että hallituksen tavoittelema työllisyysaste saavutetaan vasta myöhemmin, 2020-luvun lopulla. Myös talouskasvutavoite on eläkejärjestelmän laskelmia optimistisempi, sanoo Telan johtava ekonomisti Reijo Vanne.

Vaikka eläkemenot kasvavatkin lähivuosina, vuoden alussa voimaantulleen eläkeuudistuksen ansiosta eläkkeistä ei aiheudu julkiseen talouteen kestävyysvajetta. Yksityisalojen työeläkkeissä on vähäinen kestävyysvaje, mutta julkisen alojen työeläkkeissä samansuuruinen hienoinen kestävyysylijäämä, Vanne sanoo.

Kun työllisyysastetta arvioidaan, perinteisesti se lasketaan 15–64-vuotiaiden keskuudesta. Eläkeuudistuksen myötä siirrytään joustavaan eläkeikään ja yli 64-vuotiaiden työllisyys tämän myötä kasvaa.

– Hallituksen hyväksymä eläkeuudistus siis viritettiin tukemaan työllisyystavoitteen kasvua. Toivottavasti hallituksen toimet tukevat myös ikääntyneempien mahdollisuuksia tehdä töitä entistä pidempään, Vanne korostaa.

Eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta myös syntyvyydellä on tärkeä rooli. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan heikko syntyvyys aiheuttaa eläkemaksuihin suurempaa korotuspainetta pidemmällä aikavälillä, 2050-luvulla.

– Tällä ja seuraavalla hallituskaudella tehtävät ratkaisut vaikuttavat siihen, minkälaiseksi syntyvyyden kehitys kääntyy. Perhepoliittisten toimien vaikutusta on toki vaikea ennakoida, mutta syntyvyyttä parantaviin toimiin on lähivuosina syytä aktiivisesti pyrkiä, Vanne painottaa.