Vastuullinen sijoittaminen on mahdollisuuksien ja riskien ymmärtämistä

27.04.2017

Vastuullinen sijoittaminen on yleistynyt viime vuosina. Työeläkevakuuttajille vastuullinen sijoittaminen sopii hyvin, sillä työeläkevarat ovat lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Vastuullisella sijoittamisella parannetaan sijoitusten tuoton ja riskin suhdetta.

Vastuullisessa sijoittamisessa ei ole olemassa vain yhtä tapaa toimia. Kukin sijoittaja valitsee itselleen parhaiten sopivat työkalut sijoitustavoitteidensa ja -strategiansa toteuttamiseen. Työeläkevakuuttajat pääsääntöisesti vaikuttavat ensin sijoituskohteisiinsa ennen kuin ovat valmiita luopumaan niistä. Vaikuttamisella pyritään edistämään sijoituskohteina olevien yritysten toimintaa entistä vastuullisemmiksi.

- Itse eläkejärjestelmä ja sen laadukas ja kestävä toteuttaminen ovat tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan vastuullista toimintaa. Vastuullinen sijoittaminen ei siis ainoastaan sovi meille eläkeyhtiöille vaan on meiltä vaadittava tapa toimia, painottaa sijoitusjohtaja Niina Bergring Veritaksesta.

Työeläketurvasta huolehtiminen on työeläkevakuuttajien perustehtävä. Sijoitustoiminnalla on merkittävä yhteiskunnallinen vastuu tulevien eläkkeiden turvaajana. Kevassa sijoittamisen vastuullisuus lähtee tästä perustehtävästä.

- Olemme kunnallisten eläkevarojen hoitajana pitkän tähtäimen sijoittaja, jonka tulee lain mukaan huolehtia sijoitusten varmuudesta ja tuotosta. Sijoituksilla katettavat, tulevien vuosikymmenien reaaliset nettomenot ovat selvästi rahaston tämän hetken arvoa suuremmat. Tämän perustehtävän kannalta välttämättömät sijoitustuotot syntyvät talouskasvun ajamana ja vuosikymmenien kuluessa, Kevan vastuullisen sijoittamisen salkunhoitaja Mikko Koskela kertoo.

Koskela näkeekin, että kestävä kehitys on oleellinen tekijä pitkän tähtäimen tuottoja tavoiteltaessa.

- Perustehtävän hoitaminen edellyttää ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien pitkän tähtäimen riskien ja mahdollisuuksien ymmärtämistä, Mikko Koskela toteaa.

Työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnassa näiden ESG-tekijöiden (environment, society and governance) huomioiminen on keskeistä taloudellisten näkökohtien lisäksi.

- Sekä vastuu eläkevaroista että ESG-tekijät ovat luonteeltaan pitkäaikaisia. Tämä korostaa eläkesijoittajan tarvetta huomioida sijoituksille olennaiset ESG-tekijät, jolloin tehdään perusteellisempia sijoituspäätöksiä, vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Kirsi Keskitalo Elosta sanoo.

ESG-tekijöiden avulla voidaan tarkastella sijoituskohteiden vastuullisuutta. Niina Bergring kertoo, että Veritaksessa relevantteja ESG-kriteereitä valitessa käytetään ohjenuorana Suomen hallituksen painopisteitä YK:n Agenda 2030 -ohjelman toteutussuunnitelmasta ja Kestävän Kehityksen yhteiskuntasitoumusta eli Suomen strategista linjausta, Suomi, jonka haluamme 2050: ”Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi.”

- Näkemyksemme mukaan organisaatiot, jotka huomioivat ESG-asiat aidosti ja hyvin toiminnassaan menestyvät paremmin taloudellisesti ja kohtaavat vähemmän riskejä pitkällä aikavälillä, Bergring sanoo.

Miltä näyttää vastuullisen sijoittamisen tulevaisuus?

Vastuullinen sijoittaminen näyttäisi yleistyvän entisestään, sillä luonnon kantokyky ja hyvinvoivat yhteiskunnat edellyttävät panostuksia kestävään kehitykseen.

- Vaikuttavuussijoittaminen (impact investing) ja vaikuttavuuden mittaaminen on uusi lähestymistapa, joka korostuu jatkossa. Erityisesti YK:n 2015 laatimat kestävän kehityksen tavoitteet tukevat tätä lähestymistapaa, uskoo vastuullisen sijoittamisen päällikkö Magdalena Lönnroth Kirkon eläkerahastosta.

Vastuullinen sijoittaminen kasvattaa myös osaamis- ja resurssitarvetta, sillä jatkossa vastuullisen sijoittamisen ja ns. ESG-integroinnin tuloksista pitää pystyä raportoimaan. Lönnrothin mukaan tämä tulee käsittämään kaikkia omaisuuslajeja.

Vastuullisuusriskien arviointi osana sijoituspäätöksiä ja tiettyjen sijoituskohteiden poissulkeminen ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman osana monien sijoittajien vastuullisen sijoittamisen toimintaa.

- Nyt sijoittajien ja myös meillä Ilmarisessa katse on kääntymässä yhä enemmän vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksista hyötymiseen. Yhtiöt, jotka hyötyvät liiketoiminnassaan ratkaisuista kestävän kehityksen tavoitteisiin voivat tarjota houkuttelevia sijoituskohteita, sillä niillä on mahdollisuuksia markkinoita nopeampaan kasvuun, kertoo vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau Ilmarisesta.

Suomalaiset työeläkevakuuttajat ovat saaneet viime aikoina myös kansainvälisesti tunnustusta vastuullisuudesta: esimerkiksi AODP:n (Asset Owners Disclosure Project) kansainvälisessä ilmastovertailussa Ilmarinen ja Elo sijoittuivat kärkikymmenikköön. Varman kestävän kehityksen salkku voitti pohjoismaisen vastuullisen sijoittamisen palkinnon maaliskuussa.

Seminaari vastuullisuudesta toukokuussa

Työeläkevakuuttajat Tela järjestää moniäänisen keskustelutilaisuuden työeläkealan vastuullisesta sijoittamisesta ja vastuullisuudesta 9.5. Kulttuuritehdas Korjaamolla. Miltä näyttää sijoitusympäristö? Mistä suunnasta työeläkealan vastuullisuutta tulisi tarkastella? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita vastuulliseen sijoittamiseen liittyy?

Pari paikkaa on vielä vapaana, joten mukaan voi ilmoittautua 4.5. mennessä. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen osoitteessa www.tela.fi/vastuullisuus.