Viisi keskeistä kysymystä työeläkejärjestelmästä

04.05.2015

Ota ketterästi haltuun keskeiset tiedot työeläkejärjestelmän kestävyydestä, eläkeuudistuksesta, työeläkevarojen sijoittamisesta ja keinoista auttaa pienituloisia eläkeläisiä. Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes ja johtajamme Nikolas Elomaa vastaavat teiltä saamiimme kysymyksiin videoillamme.

Miksi ja miten työeläkevaroja sijoitetaan?

Työeläkevakuuttajien on sijoitettava varansa tuottavasti ja turvaavasti. Se edellyttää sijoitusten hajauttamista riskiltään erilaisiin luokkiin. Sen lisäksi sijoituksia on hajautettava myös alueellisesti. Kaikkia eläkevaroja ei siksi voi sijoittaa vain Suomeen.

Onko eläkevarojen sijoitustoiminnalla eettistä sääntelyä?

Finsif on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista Suomessa. Työeläkevakuuttajia on Finsifin jäseninä. Finsif toimii yhteystahona kansainväliseen vastuullisen sijoittamisen PRI-yhdistykseen, joka hallinnoi YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Nämä periaatteet toimivat hyvänä pohjana sijoittajalle oman sijoitusstrategiansa laatimisessa. Moni työeläkevakuuttaja on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Tela on laatinut vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joiden tarkoituksena on edesauttaa työeläkealan vastuullisen sijoittamisen menetelmien ja toimintatapojen kehittymistä.

Mikä merkitys eläkeuudistuksella on?

Eläkeuudistuksessa työurien pidentymistä edistää eläkkeen karttuminen 17-vuotiaasta alkaen ja keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nouseminen. Tämä tuo palkansaajalle paremman eläketurvan, kun eläkkeiden kertymisajat pitenevät.

Eläke lasketaan jatkossa koko palkkasummasta, kun palkansaajan työeläkemaksua ei enää vähennetä ennen eläkkeen laskentaa.

Uudistuksessa sovittujen toimien myötä työeläkemaksuun ei ole tarvetta tehdä enää korotuksia vuoden 2019 jälkeen. Yksityisalojen palkansaajien työeläkemenot ja niiden rahoitus ovat likimain tasapainossa pitkälläkin aikavälillä. Työeläkemaksun korotuspaineet on saatu purettua. Katso myös Suvi-Anne Siimeksen bloggaus Eläkkeet eivät ole suhdannepolitiikkaa.

Onko työeläkejärjestelmä kestävällä pohjalla?

Osittaisella työeläkevaroista rahastoidaan. Jokaisella sukupolvella on osuutensa rahastoissa ja osuus riippuu sukupolven elinvaiheesta. Eläkerahastot eivät tyhjene. Aina on säästämisvaiheessa olevia. Eläkkeellä olevatkaan eivät ole käyttäneet kaikkia rahastoituja varoja. Eläkeuudistus pidentää työuria ja turvaa siten eläkkeet myös tulevaisuudessa.

Mikä auttaisi pienituloisia eläkeläisiä?

Työeläke kertyy työstä jokaiselle samoilla säännöillä. Pienten eläkkeiden riittävyysongelmaa voi taklata huolehtimalla siitä että ihmisillä on työtä ja eläkettä kertyy riippumatta siitä onko määräaikaisessa, osa-aikaisessa tai kokoaikaisessa työsuhteessa.

Huomiota tulee kiinnittää myös pienituloisten eläkeläisten toimeentulon parantamiseen esimerkiksi asumisen, sairastamisen ja palveluiden kustannuksiin vaikuttamalla.