Yhteiskunnallinen koulutus starttaa tammikuussa

10.01.2013

Yhteiskunnallinen koulutus uudistui osaksi edunvalvontaamme. Koulutus on suunnattu yhteiskunnan ja työmarkkinajärjestöjen nykyisille ja tuleville päättäjille sekä vaikuttajille. Koulutustilaisuuksissa tavoitteena on lisätä työeläkealan tuntemusta ja tukea yhteiskunnan päättäjien päätöksentekovalmiutta. Koulutuksissa jaetaan tietoa työeläkejärjestelmän kehittämis- ja toimintaperiaatteista sekä suhteesta EU:hun. Lisäksi perehdytään eläkkeen rahoitukseen liittyviin kysymyksiin.

- Tulevien päättäjien ja vaikuttajien on tärkeää tuntea työeläkeala, jotta he voivat tehdä päätöksiä, jotka varmistavat työeläkejärjestelmän kestävyyden tulevaisuudessakin, toteaa vs. koulutuspäällikkömme Kirsi Siltanen.

Tarkemmin sanottuna yhteiskunnallisen koulutuksen kohderyhminä ovat poliittiset päätöksentekijät, työmarkkinajärjestöjen hallinto, asiamiehet ja aktiivit, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen päättäjät ja aktiivit sekä poliittisten puolueiden nuorisoaktiivit.

- Työmarkkinajärjestöille suunnattavia koulutuksia sekä yhteistyössä heidän kanssa järjestettäviä koulutuksia suunnittelemme yhteiskunnallisen koulutuksen yhteistyöryhmässämme. Ryhmässä keskustelemme myös koulutuksen vuosittaisista teemoista, Kirsi Siltanen sanoo.

Koulutuskalenterissa seminaareja ja työeläkekouluja

Koulutuskalenteriin on sovittu muun muassa alueellisia työeläkekouluja eri paikkakunnilla. Ne toteutetaan yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.
- Omia koulutuksia järjestetään työmarkkinajärjestöjen lisäksi poliittisille päättäjille. Nuorille päättäjille ja aktiiveille suunnataan koulutusseminaareja ja työeläkekouluja. Olemme mukana esimerkiksi Akava – akatemiassa, STTK:n luottamusmiestapahtumassa ja valtakunnallisilla SAK-päivillä, Kirsi Siltanen kertoo.

Työmarkkinajärjestöt hoitavat tiedotuksen koulutuksista omalle jäsenistölleen.
- Koulutukset sisältävät sovittujen teemojen mukaisia aiheita, jotka tukevat nykyisten ja tulevien vaikuttajien työeläkejärjestelmän tuntemusta. Odotankin innolla sitä miten koulutuksemme tulevat herättämään kiinnostusta, Kirsi Siltanen sanoo.

Yhteiskunnallisen koulutuksen kalenteri koostuu lisäksi asiantuntijatapaamisista ja asiantuntija-alustuksista.
- Uuden strategiamme mukaisesti pääpaino on itse järjestämissämme tilaisuuksissa, jotka suunnittelemme etukäteen vuosittain koulutuskalenteriin. Lisäksi olemme käytettävissä koulutuksemme tavoitteisiin ja kohderyhmien mukaisiin liittojen tärkeimpiin tilaisuuksiin, Kirsi Siltanen linjaa.

Yhteiskunnallista koulutusta järjestetään tänä vuonna seuraavista teemoista:

  • Työeläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys ja siihen kohdistuvat haasteet
  • Työeläkevarojen sijoitustoiminnan ymmärtämyksen lisääminen: miksi ja miten työeläkevaroja sijoitetaan?
  • Kolmikantaisen päätöksentekomallin toimintaedellytysten tukeminen
  • Suomen työeläkejärjestelmän aseman turvaaminen EU:ssa
  • Työeläkejärjestelmän luottamuksen vahvistamiseen liittyvät asiat, mm. hyvä hallinto.

Koulutukset starttaavat tammikuun lopulla. Ajankohtaisia koulutuksia päivitetään verkkosivuillemme.

Lisätietoja:
Kirsi Siltanen, asiantuntija, vs. koulutuspäällikkö, puh. 010 680 6724, kirsi.siltanen(at)tela.fi

Kysymyksiä ja vastauksia yhteiskunnallisesta koulutuksesta