Työeläkevakuuttajien valvontajärjestelmä muodostuu monesta osasta.

Osia ovat:

  • vakuuttajan oma hallinto
  • sisäiset valvonta­järjestelmät
  • tilintarkastus
  • julkinen finanssivalvonta.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työeläkealan lainsäädännön valmistelusta.

Finanssivalvonta eli Fiva valvoo työeläkeyhtiöiden toimintaa. Valvonta kattaa yhtiöiden talouden, hallinnon ja menettelytapojen valvonnan. Fiva valvoo myös eläkekassoja, eläkesäätiöitä, Maatalousyrittäjien eläkelaitosta ja Merimieseläkekassaa. Valvonta kattaa myös niiden talouden, hallinnon ja menettelytapojen valvonnan. Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa, että:

  • valvottavien toiminta on vakaata
  • vakuutettujen edut tulevat turvatuksi
  • yleinen luottamus järjestelmään säilyy.

Kevan toiminta on valtiovarainministeriön ja valtion eläketurvan toimeenpanon osalta puolestaan valtiontalouden tarkastusviraston valvonnassa. Valtiokonttori toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa ja sen toimintaa valvoo valtiontalouden tarkastusvirasto.

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastoa valvoo opetus- ja kulttuuriministeriön ja kirkolliskokouksen alaisena toimiva kirkkohallitus.

Finanssivalvonnalla on sanansa sanottavana myös julkisen sektorin työeläketurvaa hoitavien Kevan, Valtion Eläkerahaston ja Kirkon Keskusrahaston kohdalla, sillä se valvoo niiden toimintaa sijoitustoiminnan osalta.