Siirry sisältöön

Finanssivalvonnan valvontamaksut

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnan valvontamaksuista sekä siihen liittyvistä laeista. Finanssivalvonnan toimintamenojen on arvioitu lähivuosina lähestyvän voimassa olevan valvontamaksulain mahdollistamaa valvontamaksujen enimmäismäärää. Lakiesityksessä ehdotetaan näin ollen muun muassa enimmäismaksutason korottamista sekä maksuvelvollisten välisien maksujen tasapainottamista.

Pidämme lausunnolla olevaa esitystä kannatettavana. Mielestämme on hyvä, että lakia Finanssivalvonnan maksuista ja maksujen määräytymistä selkiytetään. Rakenteen osalta on esimerkiksi myönteistä, että valvottavat on laissa ryhmitelty omiin säännöksiinsä toimialoittain. On myös hyvä, että samassa pykälässä säädetään jatkossa sekä toimijoiden perusmaksusta että suhteellisesta maksusta.

Kannatamme sitä, että valvontamaksut ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset vastaavat toisiaan entistä paremmin. Kiinnitämme kuitenkin huomiota siihen, että on tärkeää, että lainsäädännön lisäksi kuluseuranta käytännössä on asianmukaisesti toteutettu, jotta toimijoilta perittävillä valvontamaksuilla katetaan niitä vastaavia kustannuksia.

Yksittäiset jäsenemme saattavat antaa omat lausuntonsa eräistä esityksen yksityiskohdista.