Siirry sisältöön

Tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista kehitettiin Dare To Learnissa

Oppimistapahtuma Dare To Learn järjestettiin tänä vuonna toista kertaa Kaapelitehtaalla. Tapahtuma kokosi yhteen 4000 oppimisesta kiinnostunutta ihmistä viidestäkymmenestä eri maasta. Kahden päivän aikana kymmenissä osallistavissa työpajoissa, luennoilla ja kohtaamisissa rakennettiin entistä parempaa oppimisen tulevaisuutta.

Osallistujia Dare To Learn -tapahtuman työpajassa
Osallistujia Dare To Learn -tapahtuman työpajassa.

Teimme yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa työpajan, jossa suunniteltiin elinikäisen oppimisen kumppanuuksia yritysten ja oppilaitosten välille sekä tunnistettiin tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja sen kehittämistä.

– Haluamme, että työeläkettä voi kertyä työstä tulevaisuudessakin. Työeläkejärjestelmän toimivuus on tärkeää. Elinikäinen oppiminen takaa laadukkaan osaamisen ja sen myötä työllisyyden on mahdollisuus olla hyvällä tasolla. Eläkehän kertyy jokaiselle omien ansioiden mukaan, sanoo yhteiskuntasuhteiden päällikkömme Elina Laavi.

Työpajaan osallistui kansainvälinen joukko vaihto-oppilaita, tutkijoita, opettajia ja yritysten edustajia suomalaisten lisäksi niin Hollannista, Tiibetistä, Ukrainasta kuin Yhdysvalloistakin. Osallistujat halusivat herätellä aivojaan ja hakivat suomalaisia salaisuuksia eli hyviä käytäntöjä, joita voivat hyödyntää omassa työssään ja maassaan edistääkseen oppimista.

Koulutuksen mahdollisuudet ja haasteet ovat globaaleja

Osallistujat ratkaisivat tiimeissä millaisia mahdollisuuksia ja haasteita oppimiseen liittyy, jotta työssä tarvittavaa osaamista voi kehittää jatkuvasti. Keskeinen viesti oppimisessa oli, että jokainen voi kulkea omaa polkuaan ja osaamistaan voi kehittää jo nyt monipuolisesti. Globalisaation ja tekoälyn nähtiin tuovan apua arjen tehtävistä suoriutumiseen, vapauttavan aikaa ja mahdollistavan entistä persoonallisemmat opintopolut.

Moni tiimi katsoi oppimista populaation näkökulmasta. Väestö ei jakaudu tasaisesti globaalisti. Oppilaitoksissakin on epäsuhtaista, koska toisaalla on ylitarjontaa ja toisaalla on opiskelijapula. Toisessa maassa korkeakoulut vetävät opiskelijoita paremmin kuin toisissa taas koulutustaso jää matalammalle. Yksi ryhmistä painotti, että oppimiseen pitää investoida resursseja ja kiinnittää huomiota opetuksen laatuun, sillä kiihtyvässä muutoksessa koulutuksesta saadut edut ovat lyhytaikaisia.

Onko meillä oikean suuntaista opiskelua, joka vastaa työssä tarvittavaa osaamista?, kysyivät tiimit toisiltaan ja keskustelussa päädyttiin siihen, että kyse on ennen kaikkea asenteesta. Joka päivä pitää voida kehittää itseään ja oikea asenne elinikäiseen oppimiseen syntyy jo pienestä pitäen kotoa käsin.

Uusi oppimisen ekosysteemi

Osallistujat kokivat, että tulevaisuuden työelämässä pärjäävät ne, joilla on hyvät vuorovaikutus- ja tunnetaidot, joita koneet eivät voi korvata. Jokaisen on varauduttava siihen, että oppiminen on pitkäjänteistä ja kompleksista, kuten ympäristömme, jossa työskentelemme. Tämä on vahva signaali tarpeesta luoda uusi oppimisen ekosysteemi.

Tiimit näkivät, että tutkintoon johtavaan koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen pitää löytää joustavia tapoja. Työelämän ja itsensä kehittämisen tulee olla tasapainossa.

– Uusi oppimisen ekosysteemi tarkoittaa uutta tapaa tehdä töitä ja opiskella. Tätä tapahtuu jo nyt, mutta ei vielä ole nähtävissä laajasti. Kohtaamiset ja omien kokemusten jakaminen sekä työkavereilta oppiminen ovat arvokkaita oppimisen tapoja, kouluttajista ja vaihto-opiskelijoista koostunut tiimi kiteytti.

Dare To Learn -työpajaan osallistuneille on luvassa postia puolen vuoden päästä. Posti tuo kortin, johon he työpajan aikana täyttivät oppimislupauksensa. Mikä on sinun oppimislupauksesi?