Siirry sisältöön

Hyvä elämä ja arki uuden väestöohjelman ytimessä

Väestöliitto tuottaa uuden väestöpoliittisen ohjelman vuosien 2018–2019 aikana. "Väestöpolitiikka Nyt - Suomen idea?"-ohjelman tavoitteena on vastata kysymykseen, mikä on Suomen idea tulevaisuudessa. Ohjelma tehdään yhteistyössä Väestöliiton kokoaman asiantuntijaryhmän ja Telan kanssa.

Miksi väestöpoliittista ohjelmaa valmistellaan juuri nyt, Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta?

Suomessa kuolee ihmisiä enemmän kuin syntyy. Maahanmuutto ylläpitäisi väkiluvun kasvua vuoteen 2035 saakka. Uusimman väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun samana vuonna. Kun nuorten määrä vähenee, yhteiskunnan elinvoimaisuus uhkaa heiketä.

Väestörakenteen muutos on haaste muissakin Euroopan maissa, onko niissä valmisteltu vastaavia ohjelmia?

Väestöliitossa ei ole tiedossa, että järjestöt olisivat olleet tällaisten ohjelmien aloitteentekijöitä. Valtiot toki ovat tehneet väestöpoliittisia linjauksia ja ohjelmia.

Viro on viime vuosina määrätietoisesti kehittänyt perhepoliittisia toimia, jotta lapsia syntyisi enemmän. Ruotsi taas on viime aikoihin asti rakentanut väestönkasvua sallivan maahanmuuttopolitiikan kautta.

Väestöliiton ja Telan yhteistyössä on se erityispiirre, että me emme katso väestön tulevaisuutta julkisen vallan, vaan ihmisten hyvän elämän ja arjen näkökulmasta.

Eija Koivuranta henkilökuva.
Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Mikä on kaikista vaikuttavin väestöpoliittinen keino?

Ohjelmassa pohditaan Suomen ideaa: mikä Suomi on, mikä haluamme sen olevan tulevaisuudessa ja miten hyvään tulevaisuuteen voi päästä.

Syntyvyyden kannalta pitäisin tärkeimpänä nyt sitä, että nuorille aikuisille saataisiin luottamusta tulevaisuuteen, työhön ja toimeentuloon. Heidän pitää työttömyyttä ja syrjintää pelkäämättä voida yhdistää elämässään opiskelu, työ, lapsiperhe-elämä ja harrastukset. Maahanmuuttoon tarvittaisiin selkeät poliittiset linjaukset, minkä laajuista muuttoa tavoitellaan.

Mitkä ovat ohjelman seuraavat askeleet?

Jatkamme avointa keskustelusarjaa, johon toivomme mahdollisimman monia tahoja mukaan. Tähän mennessä on pidetty tilaisuudet YK:n väestörahaston Maailman syntyvyyttä koskeneesta raportista ja suomalaisten yksinäisyydestä.

Seuraavaksi keskustellaan syntyvyydestä, maahan- ja maastamuutosta, kuolleisuudesta, kaupungistumisesta, asuntopolitiikasta ja kestävästä kehityksestä.

Asiantuntijaryhmä kirjoittaa loppuraportin, johon on tarkoitus liittää Väestöliiton väestöpoliittiset suositukset.