Siirry sisältöön

Telan edustaja AEIP:n varapuheenjohtajaksi

Eläke- ja sosiaaliturva-asioiden eurooppalainen edunvalvontajärjestö AEIP valitsi vuosikokouksessaan järjestön varapuheenjohtajaksi työeläkeyhtiö Varman pääekonomisti Katja Bjerstedtin. Varapuheenjohtajan toimikausi on kaksivuotinen kestäen kesäkuuhun 2023. Bjerstedt on toiminut AEIP:n hallituksessa edustajanamme vuodesta 2019 alkaen.

AEIP, eli European Association of Paritarian Institutions of social protection, toimii EU-tason edunvalvojana edustaen eläke- ja muuta sosiaaliturvaa hoitavia laitoksia. Olemme olleet AEIP:n jäsenenä vuodesta 2001 lähtien, ja osallistumme sekä sen hallituksen että muiden työryhmien työskentelyyn. Bjerstedtin lisäksi AEIP:n hallituksessa meitä edustaa toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes.

Vaikka suuri osa alamme asioista päätetään kansallisesti Suomen omassa lainsäädännössä, esimerkiksi monet työeläkesijoittamiseen liittyvät asiat nivoutuvat kuitenkin eurooppalaiseen lainsäädäntöön. EU:ssa on myös yhteiset säännöt sosiaaliturvaeläkkeiden yhteensovittamiselle työvoiman liikkuvuuden osalta, jonka lisäksi kansalliset eläkejärjestelmät ovat arvioitavana ja rajatusti myös kehittämisen kohteena EU:n sosiaalisessa ulottuvuudessa sekä työllisyys- ja talouspolitiikan koordinaatiossa. Niihin liittyvä edunvalvontamme tapahtuu siksi osin myös EU:ssa. Vaikutamme osaltamme myös eurooppalaisiin ja kansainvälisiin eläkealaa koskeviin suosituksiin. Tätä teemme muun muassa AEIP:n jäsenyyden kautta.

AEIP on perustettu vuonna 1996. Tällä hetkellä sillä on 15 jäsentä 11 Euroopan maasta. AEIP tekee läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, Euroopan komission sekä EU:n talous- ja sosiaalikomitean kanssa.