Siirry sisältöön

Nuorten on hyvä olla yhä enemmän mukana eläkejärjestelmää koskevissa keskusteluissa

Jokaisen nuoren olisi hyvä olla tietoinen eläkeasioista, sillä jo 17-vuotias maksaa palkkatyöstä eläkemaksuja ja kerryttää omaa työeläkettään. Nuoret päättäjät ja vaikuttajat ovat hyvinkin hereillä. Kysymys on nuorten pärjäämisestä nyt ja kaukana tulevaisuudessa sekä sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Näitä teemoja käsittelee nuorten työeläkekoulumme 3. helmikuuta. Puhujana on Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto, joka tuntee suurten eläkeuudistusten kiemurat.

Järjestämme torstaina 3. helmikuuta perinteisen nuorten työeläkekoulun, jossa nuoret päättäjät ja vaikuttajat pääsevät kuulemaan ja keskustelemaan eläkejärjestelmästä. Webinaarina järjestettävä tilaisuus on tarkoitettu erityisesti nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen päättäjille ja aktiiveille sekä työmarkkinajärjestöjen nuoriso- ja opiskelija-asiamiehille.

Eläkeyhtiö Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirtolla on takanaan laaja kokemus työmarkkinajärjestöissä ja hän tuntee eläkejärjestelmän kehittämiseen liittyvät prosessit. Kysyimme Veirtolta, miten nuorten näkökulma on ollut ja tulee olemaan mukana eläkejärjestelmän kehittämisessä ja mitä kehityskulkuja on syytä pitää silmällä.

Katja Veirto.
”On äärimmäisen tärkeätä, että nuoret ovat mukana heidän tulevaisuuttaan koskevassa keskustelussa. Päättäjien ja työeläkealan on pystyttävä puhumaan eläkejärjestelmästä niin, että tieto on ymmärrettävää”, sanoo Elon Katja Veirto.

Millä tavalla nuorten näkökulma on historiassa ollut mukana työeläkejärjestelmän uudistuksissa?

Sanoisin, että viimeisimpien eläkeuudistusten aikana entistä korostetummin. Keskustelu on nyt monipuolisempaa ja enemmän tulevaisuuteen katsovaa. Eläketurvaa on pikkuhiljaa kehitetty niin, että se huomioi esimerkiksi opiskeluaikojen pidentymisen ja opiskeluajoilta kertyy eläkettä. Nyt myös yhä nuorempana tehdystä työstä myös kertyy eläkettä.

Miten arvelet nuoret otettavan huomioon, kun aikanaan alkavat seuraavat eläkeneuvottelut?

Olen varma, että nuoret otetaan huomioon. Ja juuri nuorten vuoksi eläkejärjestelmän kestävyydestä puhutaan ja mietitään, miten järjestelmää tulisi uudistaa. Eläkejärjestelmän täytyy olla kestävä myös nuoremmille ikäluokille. Keskustelua tullaan varmasti käymään eri foorumeilla ja tätä tehdään jo nyt.

Miksi on tärkeää, että nuoret ovat mukana eläkejärjestelmää koskevassa keskustelussa?

Eläkejärjestelmän tulevaisuuden ja hyväksyttävyyden näkökulmasta on äärimmäisen tärkeätä, että nuoret ovat mukana heidän tulevaisuuttaan koskevassa keskustelussa. Tärkeää on myös, että eläkkeistä saadaan oikeaa tietoa ja kysymyksiin vastauksia. Päättäjien ja työeläkealan on pystyttävä puhumaan niin, että tieto on ymmärrettävää. Eläkejärjestelmä on myös nuorten järjestelmä ja nämä ovat yhteisiä kysymyksiä.

Mitä haasteita eläkejärjestelmään liittyy tulevaisuudessa nuorten näkökulmasta?

Eläkejärjestelmä on kiinni koko muun yhteiskunnan kehityksessä ja eläkejärjestelmään liittyviä asioita ei voida ratkaista pelkästään eläkelainsäädäntöä säätämällä. Työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyteen vaikuttavat monet asiat kuten talous, työllisyys, väestönkehitys ja eläkevarojen sijoitustoiminnan tuotto. Tällä hetkellä erityisesti syntyvyyden kehitys näyttää aiheuttavan työeläkkeisiin maksunkorotuspaineita pitkällä aikavälillä.
Korona-aika on edelleen korostanut nuorten mielenterveyden ja jaksamisen kysymyksiä. Se, kuinka työelämässä voidaan ja kuinka pitkiä työurat ovat, vaikuttaa järjestelmän kestävyyteen.

Mikä on viestisi nuorille, onko heidän syytä olla huolissaan?

On upea asia, että nuoret ovat kiinnostuneita tulevaisuuden turvastaan ja ottavat selvää eläkejärjestelmän toimivuudesta. Nuoret kansanedustajat ja poliittiset nuorisojärjestöt ovatkin perillä asioista ja vaikuttavat. Yhteistä työeläkejärjestelmää on kehitetty pitkäjänteisesti ja näin tehdään tulevaisuudessakin. Mitään äkillisiä muutoksia ei kannata pelätä ja nuorten ääni kuuluu kyllä.

Lähtökohdat ovat hyvät: suomalainen työeläkejärjestelmä on arvioitu yhdeksi maailman parhaimmista. Haasteet on tehty ratkottaviksi ja yhdessä ratkaisukeinoja löydetään.

Hei nuori, joko ilmoittauduit työeläkekouluumme?

Nuorten työeläkekoulu järjestetään torstaina 3. helmikuuta klo 12–14. Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää chatissa koko webinaarin ajan. Ilmoittautua voi tapahtumapäivän aamuun saakka.