Siirry sisältöön

Esittelyssä Mikko Koskinen

Saimme työyhteisöömme lokakuun alkupuolella uuden telalaisen, kun Mikko Koskinen aloitti viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana.

Mikko Koskinen henkilökuva.

Millainen on työhistoriasi?

Olen työskennellyt lähes koko työurani politiikan, vaikuttamisen ja edunvalvonnan parissa. Ennen Telaa työskentelin viestintätoimisto Tekirissä vaikuttajaviestinnän johtavana konsulttina. Viime hallituskaudella työskentelin Valtioneuvoston kanslian valtiosihteerinä ja aivan kauden alussa valtiosihteerinä liikenne- ja viestintäministeriössä. Sitä ennen työskentelin SDP:n poliittisen valmistelun päällikkönä ja toimin tuon tehtävän kautta vuoden 2019 hallitusneuvotteluiden koordinaattorina.

Aikaisemmin urallani toimin pitkään ammattiyhdistysliikkeen palveluksessa. Ensin STTK:ssa opiskelija- ja nuorisoasiain asiantuntijana, sitten Palvelualojen Ammattiliitossa koulutuspoliittisena asiantuntijana ja hallintopäällikkönä, ja viimeisimpänä SAK:ssa koulutusasioiden päällikkönä ennen siirtymistä puoluetoimistolle. Vuosina 2014-2015 työskentelin välissä myös opetusministerin erityisavustajana. Ensimmäinen työpaikkani politiikan parissa oli Eduskunta, jossa työskentelin kansanedustajan avustajana 2000-luvun loppupuolella.

Mikä sai sinut kiinnostumaan Telasta?

Minua on vaikuttamis- ja edunvalvontatyössä kiinnostanut ennen muuta isot ja pitkävaikutteiset systeemiset muutokset, jotka hitaasti mutta varmasti muuttavat maailmaa. Työeläkejärjestelmä on mielestäni tällainen. Se on sosiaalinen innovaatio, joka on jokaisessa maassa kehittynyt vähän omanlaisekseen, mutta jokaisessa maassa hoitamaan samaa perustehtävää; turvaamaan työuran jälkeistä toimeentuloa. Työeläkejärjestelmä on oma hermeneuttinen kokonaisuutensa ja samalla sen toiminta ja toimivuus on kytköksissä muun yhteiskunnan toimintaan.

Nämä kytkökset kiinnostavat minua sen ohella, että työeläkejärjestelmän itsensä ymmärtäminen on mielenkiintoinen älyllinen haaste. Eläkepolitiikka on tulevaisuuspolitiikkaa, vaikka muunlaisiakin konnotaatioita saattaa eläkkeistä puhuttaessa herätä. Yhteiskunnan uudistumiskyvyllä; korkealla työllisyydellä ja työllisten määrällä, työn tuottavuudella ja syntyvyydellä sekä kestävällä kasvulla on iso merkitys sille, millaiset ovat työeläkejärjestelmän toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen.

Viimeinen silaus oli Telan uusi strategia, missä kirkastettiin Telan roolia yhteiskunnallisena vuoropuhelijana, edunvalvojana ja ymmärryksen lisääjänä työeläkejärjestelmää koskien. Koen mielekkääksi tehtäväkseni omalta osaltani edistää hyvien strategisten tavoitteiden toimeenpanoa mielenkiintoisina aikoina.

Mitä kaikkea työsi sisältää?

Viestinnän, yhteiskuntavaikuttamisen ja koulutuksen toiminnot ovat keskeinen osa Telan ulkoista tekemistä. Työtäni on eri tavoin yrittää varmistaa, että viestimme median tai päättäjien suuntaan on selkeä ja hyvin argumentoitu. Vastaan myös siitä, että viestinnän, yhteiskuntavaikuttamisen ja koulutuksen parissa työskentelevät ihmiset saavat tuen tekemisilleen ja että yhteinen tekemisemme tähtää kohti strategian viitoittamaa maalia. Tapaan myös paljon sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiämme; työeläkealan toimijoita, päättäjiä, viranhaltijoita, muita valmistelijoita sekä toimittajia.

Mikä sinua kiehtoo työeläkealassa?

Työeläkeala kytkeytyy hämmästyttävän moneen yhteiskunnan alaan. Se on keskeisin työuran jälkeisen toimeentulon takaaja yli puolelletoista miljoonalle suomalaiselle. Työeläkevarojen osittaisen rahastoinnin kautta työeläkevakuuttajat ovat merkittävä institutionaalinen sijoittaja ja kasvun mahdollistaja. Työeläkevakuuttajat ovat merkittävällä tavalla mukana tukemassa työuran aikaista työhyvinvointia ja työkyvyn ylläpitämistä.

Mitä teet vapaa-aikanasi?

Pääosa vapaa-ajastani kuluu lapsiperhearjen pyörittämisessä. Jos aikaa liikenee, luen mielelläni; niin kaunokirjallisuutta kuin tietokirjojakin. Tykkään myös liikkua ulkona vuoden ajasta riippumatta. Olen intohimoinen sähköpyöräilijä. Matkat töihin ja töistä kotiin ovat tärkeä henkireikä ajatteluun, äänikirjan kuunteluun tai ihan vain olemiseen. Odotan että jonain päivänä pitkään valmisteilla ollut mökkiprojektimme valmistuu ja pääsen vapaa-aikanani myös nauttimaan mökkeilystä.