Siirry sisältöön

Yhteistyöllä takaisin työhön – tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Järjestämme yhdessä Kelan kanssa lääkäreille suunnatun webinaarikoulutuksen koskien keinoja, joilla lääkärit voivat tukea tuki- ja liikuntaelinsairauspotilaiden työhön paluuta.

Yhteistyöllä takaisin työhön -webinaari lääkäreille 16.3.2022 klo 8.15-11.30.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suuri kansantaloudellinen ja -terveydellinen haaste yhteiskunnalle. Ne aiheuttavat eniten alkaneita sairauspäivärahakausia, ja ne ovat mielenterveyden häiriöiden jälkeen myös toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. On arvioitu, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat Suomelle jopa 3-4 miljardia euroa.

Kelan kanssa järjestämässämme webinaarissa käydään läpi niitä ratkaisuja, joita tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamiin työkykyongelmiin on tarjolla. Työkyvyn tuen keinoja esitellään käytännönläheisten esimerkkien kautta ja eri näkökulmat huomioiden.

Maksuton tilaisuus on suunnattu perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon lääkäreille sekä erikoistuville lääkäreille. Tapahtuma on hyväksytty erikoistumiskoulutuksen teoriakoulutukseksi (3h) seuraaville erikoisaloille: työterveyshuolto, yleislääketiede, fysiatria, ortopedia.

Tilaisuuden tallenteet ja aineistot löytyvät Työkykyyn liittyvät hankkeet -sivultamme.

Webinaarin ohjelma

Klo 8.15

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuva työkyvyttömyys
Janne Leinonen, johtava ylilääkäri, Kela

Klo 8.30

Tapausesimerkki 1: Yleislääkärin, työterveyslääkärin ja Kelan näkökulma
Hanna Elonheimo, ylilääkäri, Veritas ja asiantuntijalääkäri, Kela
Johanna Repo, vastaava asiantuntijalääkäri, Kela

Klo 9.15

Tapausesimerkki 2: Työterveyslääkärin, erikoissairaanhoidon ja työeläkelaitoksen näkökulma
Anita Riipinen, asiantuntijalääkäri, Elo ja johtava työterveyslääkäri, PKS Terveystalo

Klo 9.45

Lyhyt tauko

Klo 9.50

B-lausunnon merkitys työkyvyttömyysetuutta haettaessa
Kari Mäkelä, asiantuntijalääkäri, Ilmarinen

Klo 10.15

Kuntoutuneen haastattelu: Ammatillisella kuntoutuksella uuteen terveydentilalle sopivaan työhön
Minna Hämäläinen, kuntoutusasiantuntija, Ilmarinen

Klo 10.35

TYÖOTE-toimintamallilla tehoa työkyvyn tukitoimiin
Pauliina Kangas, ylilääkäri, Työterveyslaitos

Klo 11.00

Keskustelu ja päätössanat
Marjo Parkkila-Harju, ylilääkäri, Kela
Jan Schugk, ylilääkäri, Varma

Klo 11.30

Webinaari päättyy

Ajankohta


Tapahtumapaikka

Webinaari

Lisätiedot

kela.fi/tapahtumat