Siirry sisältöön

Eläkesijoitusten riskitasoa tulisi maltillisesti kasvattaa työeläkkeiden rahoituksen vahvistamiseksi

Työeläkerahastojen tuotot helpottavat eläkemaksupaineita, jotka syntyvät väestön ikääntymisestä ja eläkemenojen kasvusta.

Laskelmat perustuvat vuonna 2019 julkaistuihin pitkän aikavälin laskelmiin.

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien riskinottoa sijoitustoiminnassa hillitään lainsäädännöllä. Eläkevakuuttajien rooli sijoitusmarkkinoilla on muutoinkin erilainen kuin yksityissijoittajilla. Työeläketoimijat tasapainoilevat sijoitustoiminnan turvaavuudelle ja tuottavuudelle asetettujen tavoitteiden välillä.

Työeläkerahastojen reaalituotto on ollut viimeisten 25 vuoden ajanjaksolla keskimäärin 4,6 prosenttia vuodessa. Eläkerahastojen tuottoja tarvitaan kuitenkin lisää, jotta väestön ikääntymisestä syntyvään eläkemaksujen nousupaineeseen voitaisiin vastata nykyistä paremmin. Eläkevaroille saatavilla sijoitustuotoilla on pitkällä aikavälillä suuri merkitys rahoituksen kestävyydelle.

Työeläkesijoitusten pitkän aikavälin tuotto-odotuksiin on mahdollista vaikuttaa kansallisella sääntelyllä. Tuotto-odotuksia parantavia laki- ja laskuperustemuutoksia onkin tehty säännöllisesti aina 90-luvulta lähtien. Nyt jo päätetyillä ja voimaantulevilla muutoksilla tähdätään erityisesti osakekurssien voimakkaan vaihtelun vakavaraisuusvaikutusten pienentämiseen.

Riskinoton hallittu lisääminen on tarpeen työeläkkeiden rahoituksen vahvistamisen näkökulmasta. Työeläkesijoittamista koskevan säätelyn on mahdollistettava hallittu riskinoton lisääminen.

1) Työeläkesijoitusten pitkän aikavälin tuotto-odotusten nostaminen edellyttää työeläkevakuuttajien riskinotto- ja riskinkantokyvyn vahvistamista.

2) Hajautettu työeläkejärjestelmä varmistaa parhaiten sen, että eläkevaroja käytetään vain työeläkkeiden rahoittamiseen.

3) Eläkesijoitusten tuoton ei tule jatkossakaan vaikuttaa lakisääteisesti määräytyvän eläkkeen suuruuteen.

Ajankohtaista teemasta