Siirry sisältöön

Kestäviä ratkaisuja ikääntyvälle Suomelle

Väestön ikääntyminen muuttaa Suomea päivänpolttavien kriisien taustalla. Ilmiö vaikuttaa syvällisesti arkeen, perheisiin, politiikkaan ja koko kulttuuriimme. Se heikentää osaltaan myös kansantaloutemme perustaa.

Väestön vanhenemista lähestytään Suomessa usein uhkakuvien ja päätöksenteon vaihtoehdottomuuden näkökulmasta. Tulevaisuuteen voi kuitenkin vaikuttaa ja mahdollisuudet myönteiseen kehitykseen ovat hyvät. Ikääntyvän yhteiskunnan haasteet ovat voitettavissa. Koko hyvinvointiyhteiskunnalle yhteiset ongelmat tulee kohdata, ja väestömuutoksen negatiivisia vaikutuksia torjuvia kehityskulkuja tulee tukea.

Olemme koonneet sidosryhmiemme hyödynnettäväksi ratkaisuja, joilla on vaikutuksia sekä eläketurvaan että myös laajemmin koko yhteiskuntaan. Aineisto on laadittu ja julkaistu vuonna 2022.

Kestävien, nyt ja tulevaisuudessa hyvinvointia luovien valintojen avulla hyvän eläketurvan perusperiaatteet voidaan turvata myös tulevina vuosikymmeninä. Työeläketurvan perusperiaatteet luovat tarvittavaa yhteiskunnallista vakautta globaalien mullistusten keskellä. Ne luovat pohjan myös nuorten riittävän eläketurvan kertymiselle sekä työeläkkeiden rahoituksen kestävyydelle.

Tarjoamme ratkaisuja ja niihin liittyviä taustamateriaaleja päätöksentekijöiden käyttöön. Toivomme, että pystymme herättämään ajatuksia sekä keskustelua ikääntyvän yhteiskunnan kestävästä tulevaisuudesta.

Tutustu teemoihimme

Työeläkejärjestelmän kulmakivet toimivat hyvän eläketurvan perustana tulevaisuudessakin

Työeläkejärjestelmän keskeiset periaatteet löytyvät nykyisestä lainsäädännöstä. Niiden juuret ovat järjestelmän perustamisen yhteydessä tehdyissä valinnoissa. Nuo valinnat tukevat hyvän työeläketurvan tunnusmerkkejä myös tämän päivän yhteiskunnassa. Siksi niistä on hyvä pitää kiinni myös jatkossa.

Työeläkejärjestelmän kulmakivet.

Eläkkeet

  • Työeläke perustuu ansioihin. Se takaa kohtuullisen toimeentulon suhteessa työaikaiseen tulotasoon.
  • Työeläke on lakisääteinen vakuutus. Eläke kertyy automaattisesti ja kattavasti.
  • Työeläkevakuutus turvaa toimeentulon jatkumisen vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta.
  • Ansaittu eläke kulkee mukana työuralla ja säilyttää arvonsa. Kertynyt työeläke kuuluu omaisuudensuojan piiriin.
  • Eläke kertyy samoin perustein kaikesta työstä.

Työeläkkeiden rahoitus

  • Rahoitusvastuu on pääosin työnantajilla ja työntekijöillä.
  • Työeläkevarat ovat osa työeläkkeiden rahoitusta.

Toimeenpano

  • Työeläkkeiden toimeenpano ja eläkevarojen hoito on hajautettu usean eri työeläkevakuuttajan vastuulle.
  • Yksityisalojen työeläkevakuuttajat kilpailevat keskenään.

Jälkisanat

Tulevaisuuden haasteet ovat meille yhteisiä, sillä suurin osa väestömuutoksen vaikutukset kohtaavista ikäluokista on jo syntynyt. Päätöksentekijöiden näkökulmasta ikääntymisilmiön hyvät ja huonot puolet liittyvät sen luonteeseen hitaana muutoksena.

Kotimaisten ja kansainvälisten arvioiden mukaan työeläkejärjestelmä on perustaltaan hyvässä kunnossa. Eläkejärjestelmää koskevia uudistuksia meidän on hyvä pohtia pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

Työeläkkeitä on uudistettu aina tutkittuun tietoon perustuen. Valmistelutyössä on huomioitu erilaisten väestöryhmien tarpeet sekä myös julkistalouden vahvistaminen työurien pidentämisen kautta.

Toivomme, että esittämiemme ratkaisujen kautta syntyisi ”hyvä kehä”, joka vahvistaisi työeläkkeiden rahoituksen rinnalla koko hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyttä moninaisten haasteiden edessä.

Lisätietoja: