Työeläkevarojen sijoitustoiminnan tuottoja on kuvattu seuraavilla sivuillamme:

Tuottoyhteenvedot

Tuottoyhteenvedoissa kerromme sijoitusten tuoton muodostumisesta.

Sijoitusten raportointiryhmämme suositus on, että yksittäiset eläkevakuuttajat raportoivat 5 vuoden keskimääräisen nimellistuottoprosentin. Toisena suosituksena on, että toimijat raportoisivat joko 10 vuoden tai tätä pidemmän laskentajakson keskimääräisen tuoton vuotta kohti. Tätä suositusta sovelletaan myös silloin kun esitämme kokonais- tai sijoituslajikohtaisia tuottoja koko toimialan tasolla tai eläkeyhteisöryhmittäin.

Tuottoyhteenvedot–osion kuvasarjassa esitämme kahden pitkän tuottoajanjakson, 1998 – viimeisin kokonainen kalenterivuosi sekä viimeiset viisi vuotta, keskimääräiset prosenttituotot. Näiden lisäksi esitämme tuoreimman saatavilla olevan tiedon seuraavista kahdesta: tammi-kesäkuun puolivuosituoton tai tammi-joulukuun kokovuosituoton.

Keskimääräisten kokonaistuottojen lisäksi esitämme tuotot eri eläkeyhteisöryhmittäin ja pääsijoituslajeittain:

  • korkosijoitukset,
  • osakkeet ja osuudet sekä
  • kiinteistösijoitukset.

Jäsenyhteisöjemme tuottojen lisäksi havainnollistamme osakemarkkinoiden yleistä kehitystä eräiden osakeindeksien tuottokehityksen avulla.

Sijoituslajikohtaiset tuotot

Sijoituslajikohtaiset tuotot -sivulla esittelemme tarkalla sijoitusluokkajaolla työeläkeyhtiöiden ryhmäkohtaiset, pitkien ajanjaksojen tuottokeskiarvot.

Sijoitusluokkia ovat

  • korko-,
  • osake-,
  • kiinteistö-
  • ja muut sijoitukset.

Käytetyt ajanjaksot puolestaan ovat vuosi, kolme vuotta, viisi vuotta ja kymmenen vuotta.

Aikasarjat sijoitusten tuotoista

Aikasarjat sijoitusten tuotoista -sivulta löytyvät kuvat kuvaavat työeläkesijoitusten tuottoja pitkällä aikavälillä. Kuvissa on esitetty sijoitusten nimellinen tuotto vuodesta 1997 alkaen sekä yksityisalojen että julkisten alojen osalta. Kolmas aikasarjakuva esittelee yksityisalojen työeläkesijoituksille kertyneen reaalituoton vuodesta 1997 alkaen.

Keskituoton laskenta

Tilastoinnissamme käytössä olevista keskituoton laskentamenetelmistä kerromme tarkemmin Keskituoton laskenta -sivullamme.