Sijoitustilastointimme tarkoituksena on kerätä perustiedot työeläkesijoitusten määrästä, kohdentumisesta ja tuotoista. Tälle sivulle olemme koonneet kuvasarjat, jotka kuvaavat tätä työeläkesijoitusten kehittymistä. Kuvasarjat päivitetään vuosineljänneksittäin sijoitusanalyysin julkaisun yhteydessä.

Kuvasarjat kertovat työeläkevakuuttajien sijoitusvarojen kehityksestä aihealueittain. Tarjolla on sekä lyhyen että pidemmän ajanjakson kehitystä kuvaavat aikasarjat.

 • Lyhyempien aikasarjojen aloitusvuosi on 2004 tai 2005. Havainnot koskevat kokonaisia kalenterivuosia lukuun ottamatta kuluvaa vuotta, jolta esitetään viimeisimmän vuosineljänneksen lopun tilanne.
 • Pitkien aikasarjojen aloitusvuosi on 1997, 1999 tai 2000. Havainnot päättyvät viimeisimpään kokonaiseen kalenterivuoteen.

Kuvasarjat kertovat sekä euromääräisen tilanteen että suhteellisen prosenttiosuuden.

Kuvasarjojen sisältämiä kuvia on mahdollista lainata omaan käyttöön, mutta niissä tulee muistaa mainita kuvien lähde.

Kuvasarjat on koostettu seuraavan jaottelun mukaisesti:

Sijoitusvarat eläkeyhteisöryhmittäin

Kuvasarjat kuvaavat sijoitusvarojen määrää, sekä euromääräisesti että suhteellisina osuuksina koko sijoitusvarallisuudesta, eläkeyhteisöittäin ryhmiteltynä:

 • työeläkeyhtiöt
 • eläkesäätiöt ja -kassat
 • Merimieseläkekassa (MEK) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)
 • julkisalojen eläkevakuuttajat

Varat eläkeyhteisöryhmittäin 2004-2021pptx, 426 kB
Varat eläkeyhteisöryhmittäin 2000-2020pdf, 45 kB

Sijoitusvarat alueittain

Kuvasarjat kuvaavat sijoitusvarojen määrää maantieteellisen jakautumisen perusteella, sekä euromääräisesti että suhteellisina osuuksina koko sijoitusvarallisuudesta. Maantieteellinen jako perustuu seuraavaan luokitteluun:

 • Suomi
 • Muut euroalueen maat
 • Euroalueen ulkopuoliset maat

Kuvasarjoissa on myös mukana kuvat siitä, miten jako tapahtuu kunkin eläkeyhteisöryhmän sisällä.

Lisäksi kuvasarjoihin sisältyy kuvat siitä, miten maantieteellinen jakauma tapahtuu joukkovelkakirja- ja osakesijoitusten osalta.

Sijoitusvarat alueittain 2004-2021pptx, 1 MB
Sijoitusvarat alueittain 2000-2020pdf, 97 kB

Sijoitusvarat sijoituslajeittain

Kuvasarjat kuvaavat sijoitusvarojen jakautumista eri sijoituslajien kesken, sekä koko alan osalta että eläkeyhteisöryhmittäin. Jakaumat on kuvattu sekä euromääräisesti että suhteellisina prosenttiosuuksina. Käytetyt sijoituslajit ovat seuraavat:

 • noteeratut osakkeet, mukaan lukien osakerahastot
 • muut osakesijoitukset
 • hedge-rahastot
 • kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet
 • joukkovelkakirjat ja vaihtovelkakirjalainat (vkk:t)
 • lainat (pitkissä aikasarjoissa eritelty sijoituslainat ja TyEL-takaisinlainat)
 • rahamarkkinasijoitukset

Osake- ja joukkovelkakirjasijoitusten osalta jakautumista on myös kuvattu jaottelulla Suomi, muu euroalue ja euroalueen ulkopuolinen alue.

Sijoitusvarat sijoituslajeittain 2004-2021pptx, 2 MB
Sijoitusvarat sijoituslajeittain 1997-2020pdf, 161 kB

Sijoitusvarojen sijoittaminen Suomeen

Kuvasarjat kuvaavat kaikkien eläkevakuuttajien Suomeen kohdistamien sijoitusten jakautumista sijoituslajeittain, sekä euromääräisesti että suhteellisina prosenttiosuuksina. Sijoituslajit on jaoteltu seuraavasti:

 • noteeratut osakkeet, mukaan lukien osakerahastot
 • muut osakesijoitukset
 • kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet
 • joukkovelkakirjat ja vaihtovelkakirjalainat (vvk:t)
 • TyEL-takaisinlainat
 • sijoituslainat
 • rahamarkkinasijoitukset

Suomeen sijoitetut varat 2004-2021pptx, 440 kB
Suomeen sijoitetut varat 2000-2020pdf, 52 kB

Sijoitusvarojen sijoittaminen Suomen ulkopuolelle

Kuvasarjat kuvaavat Suomen ulkopuolelle sijoitettujen varojen jakautumista eri sijoituslajeihin, niin euromääräisesti kuin suhteellisina prosenttiosuuksina. Kaikkien eläkevakuuttajien lisäksi jakaumat on esitetty eriteltynä myös yksityisen sektorin ja työeläkeyhtiöiden osalta. Sijoituslajit on jaoteltu seuraavasti:

 • noteeratut osakkeet, mukaan lukien osakerahastot
 • muut osakesijoitukset
 • hedge-rahastot
 • kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet
 • joukkovelkakirjat ja vaihtovelkakirjalainat (vvk:t)
 • rahamarkkinasijoitukset

Suomen ulkopuolelle sijoitetut varat 2004-2021pptx, 648 kB
Suomen ulkopuolelle sijoitetut varat 2000-2020pdf, 81 kB

Sijoitusvarojen sijoittaminen Suomen ulkopuolelle, euroalueelle

Kuvasarjat kuvaavat Suomen ulkopuolelle, muulle euroalueelle sijoitettujen varojen jakautumista eri sijoituslajeihin, niin euromääräisesti kuin suhteellisina prosenttiosuuksina. Kaikkien eläkevakuuttajien lisäksi jakaumat on esitetty eriteltynä myös yksityisen sektorin ja työeläkeyhtiöiden osalta. Sijoituslajit on jaoteltu seuraavasti:

 • noteeratut osakkeet, mukaan lukein osakerahastot
 • muut osakesijoitukset
 • kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet
 • joukkovelkakirjat ja vaihtovelkakirjalainat (vvk:t)
 • rahamarkkinasijoitukset

Pitkässä aikasarjassa jaottelu on hieman suppeampi, sisältäen osakkeet ja osakerahastot, kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet, joukkovelkakirjat ja vaihtovelkakirjalainat sekä rahamarkkinasijoitukset.

Suomen ulkopuolelle, euroalueelle sijoitetut varat 2004-2021pptx, 603 kB
Suomen ulkopuolelle, euroalueelle sijoitetut varat 2000-2020pdf, 79 kB

Sijoitusvarojen lainat ja korot

Kuvasarjat kuvaavat sijoituslajeista tarkemmin lainojen ja korkojen jakautumista:

 • uudet sijoitus- ja TyEL-takaisinlainat, työeläkeyhtiöittäin (lyhyt ja pitkä aikasarja)
 • rahastoonsiirtovelvoite ja uusien lainojen korot (1997-2015)

Lainat ja korotpptx, 548 kB
Uudet sijoitus- ja TyEL-takaisinlainat 1997-2020pdf, 48 kB