Arbetspensionen är en del av den sociala tryggheten i Finland. Därför fattas en stor del av besluten om ärenden som gäller vår bransch på nationell nivå i finsk lagstiftning.

Många ärenden i anslutning till arbetspensionsplacering anknyter emellertid till europeisk lagstiftning och finanstillsynen på EU-nivå. Vår intressebevakning i anslutning till dem sker därför också till en del inom EU. Vi utövar även inflytande på de europeiska och internationella rekommendationerna gällande pensionssektorn.

Vi är medlemmar i AEIP (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection). AEIP är en intresseorganisation på EU-nivå och representerar de anstalter som sköter pensionsskydd och övrig social trygghet. Vi är medlemmar i styrelsen för AEIP och deltar i AEIP:s arbetsgruppsarbete.

Vi påverkar EU-bestämmelserna också genom att delta i den nationella utformningen av ställningsstaganden i EU-ärenden i beredningssektioner som är underställda kommittén för EU-ärenden. Vi är medlemmar i följande beredningssektioner inom SHM: 16 (försäkringstjänster), 25 (sociala ärenden) och 27 (socialskyddsfrågor i anslutning till personers rörlighet). Vi hör också till en beredningssektion inom FM: 10 (finansiella tjänster och kapitalrörelser).

Vi deltar därtill i det internationella samarbetet inom ramen för OECD.