Gå till innehållet

Kimmo Koivurinne

Vem?

Jag har jobbat som analytiker på Tela sedan 2018. Jag arbetade tidigare inom banksektorn med derivat relaterade till olika tillgångsslag och har varit med och utvecklat affärsverksamheten inom institutionell kapitalförvaltning. Till min utbildning är jag ekonomie magister med finansiering som huvudämne. I början av årtusendet, före mina ”riktiga arbeten” var jag en efterfrågad diskjockey (DJ) och hade bl.a. ett eget musikprogram på Rundradions ungdomskanal.

Ansvarsområden

  • Statistik och analyser av arbetspensionsbranschens placeringsverksamhet
  • Uppföljning och rapportering av finansmarknaden
  • Upprätthållande av statistikdatabasen
  • Intressentgruppsarbete

Arbetsgrupper

  • Gruppen för rapportering av placeringar
  • Arbetspensions- och socialförsäkringsgruppen inom försäkringsbranschens poolkommitté (Försörjningsberedskapscentralen)
  • Arbetsgruppen för den nationella beredningen av EU:s gemensamma redovisningsstandarder för den offentliga sektorn (PESAS) (Finansministeriet)

Fråga mig

  • Om pensionsmedlen och om placeringen av dem
  • Om pensionssystemets finansiella hållbarhet

Pensionssystemet är som en värdefull klocka. Med rätt underhåll håller den från generation till generation.

Kimmo Koivurinne, Analytiker

På fritiden:

Jag samlar på skivor och handgjorda inhemska laxdrag. Om somrarna fiskar jag från roddbåt nerför Kymmene och Torne älv. Fisket är en bra motvikt till den nuvarande digitala vardagen, där man ibland sitter även långa stunder framför olika skärmar. Och om fisken av någon anledning inte nappar, kan man få syn på en stork eller trana, beroende på var man råkar vara.

Sagt av kollegerna:

”Kimmo är en ivrig fiskare, som håvar upp också större analyser. Det är imponerande hur Kimmo behärskar investeringsvärldens krokar och kan berätta om dem så att även en vanlig människa förstår. Kimmo har humor, är social och talför och gör kvicktänkta och skarpa observationer av den omgivande världen. Till råga på allt är han dessutom en fantastisk sällskapsmänniska!”