Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf är en intresseorganisation för samtliga arbetspensionsförsäkrare med verksamhet i Finland. Vi representerar hela branschen, dvs. våra medlemmar är alla arbetspensionsförsäkrare som sköter lagstadgat arbetspensionsskydd.

Vi är till vår juridiska form en registrerad förening. Medlemmarna beslutar om vår verksamhet, och högsta beslutanderätt utövas av föreningens årsstämma. Den valda styrelsen beslutar om riktlinjerna för vår strategi och tyngdpunkterna i vår verksamhet.

Vår grunduppgift är att stärka arbetspensionssystemet och att främja den allmänna verksamhetsmiljön inom branschen. Vår verksamhet beskrivs i detalj på sidan Vad Tela gör?

För den praktiska verksamheten ansvarar föreningens expertorganisation, dvs. Telas byrå. Till hjälp för vår byrå finns de delegationer samt olika permanenta och tillfälliga expertgrupper som utnämnts bland representanterna för våra medlemssammanslutningar. Delegationerna och expertgrupperna har bildats på beslut av Telas styrelse eller verkställande direktören.

Läs också