Vår styrelse väljs av föreningens årsstämma. Till styrelsen hör ordföranden, tre vice ordförande samt 6–18 övriga ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid är två år. Hälften av styrelseledamöterna står årligen i tur att avgå.

Den nuvarande styrelsen valdes på föreningens årsstämma 11.4.2017. Uppdaterad 1.9.2017.

Ordförande

Ordförande, verkställande direktör Risto Murto, Varma
I vice ordförande, verkställande direktör Timo Ritakallio, Ilmarinen
II vice ordförande, verkställande direktör Timo Kietäväinen, Keva
III vice ordförande, verkställande direktör Harri Lemmetti, Pensionsstiftelseföreningen (Rundradions pensionsstiftelse)

Ledamöter

Verkställande direktör Stefan Björkman, Etera
Verkställande direktör Åsa Ceder, Pensions-Alandia
Verkställande direktör Satu Huber, Arbetspensionsbolaget Elo
Verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Kyrkorådet Leena Rantanen, Kyrkans pensionsfond
Verkställande direktör Timo Toropainen, Pensionsstiftelseföreningen – PSF
Verkställande direktör Kari Välimäki, Sjömanspensionskassan

Rätten att tala och delta tills föreningens nästa årsstämma:

Verkställande direktör Carl Pettersson, Veritas Pensionsförsäkring