Vår styrelse väljs av föreningens årsstämma. Till styrelsen hör ordföranden, tre vice ordförande samt 6–18 övriga ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid är två år. Hälften av styrelseledamöterna står årligen i tur att avgå.

Den nuvarande styrelsen valdes på föreningens årsstämma 17.4.2018. Uppdaterad 3.1.2019.

Ordförande

Ordförande, verkställande direktör Risto Murto, Varma
I vice ordförande, verkställande direktör Jouko Pölönen, Ilmarinen
II vice ordförande, verkställande direktör Timo Kietäväinen, Keva
III vice ordförande, verkställande direktör Pasi Strömberg, Pensionsstiftelseföreningen ( Eläkekassa Verso )

Ledamöter

Verkställande direktör Satu Huber, Arbetspensionsbolaget Elo
Verkställande direktör Carl Pettersson, Veritas PensionsförsäkringVerkställande direktör
Päivi Huotari
, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Kyrkorådet Leena Rantanen, Kyrkans pensionsfond
Verkställande direktör Timo Toropainen, Pensionsstiftelseföreningen – PSF
Verkställande direktör Kari Välimäki, Sjömanspensionskassan