Vår styrelse väljs av föreningens årsstämma. Till styrelsen hör ordföranden, tre vice ordförande samt 6–18 övriga ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid är två år. Hälften av styrelseledamöterna står årligen i tur att avgå.

Den nuvarande styrelsen valdes på föreningens årsstämma 6.5.2020. Uppdaterad 2.2.2021.

Ordförande

Ordförande, verkställande direktör Satu Huber, Arbetspensionsbolaget Elo
I vice ordförande, verkställande direktör Jouko Pölönen, Ilmarinen
II vice ordförande, verkställande direktör Timo Kietäväinen, Keva
III vice ordförande, verkställande direktör Pasi Strömberg, Eläkekassa Verso (Pensionsstiftelseföreningen)

Ledamöter

Verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Verkställande direktör Risto Murto, Varma
Verkställande direktör Carl Pettersson, Veritas Pensionsförsäkring
Verkställande direktör Timo Toropainen, Pensionsstiftelseföreningen – PSF

Rätten att tala och delta tills föreningens nästa årsstämma:

Verkställande direktör Jari Puhakka, Sjömanspensionskassan
Kyrkorådet Juha Tuohimäki, Kyrkans pensionsfond