Vår styrelse väljs av föreningens årsstämma. Till styrelsen hör ordföranden, tre vice ordförande samt 6–18 övriga ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid är två år. Hälften av styrelseledamöterna står årligen i tur att avgå.

Den nuvarande styrelsen valdes på föreningens årsstämma 26.4.2021.

Ordförande

Ordförande verkställande direktör Jouko Pölönen, Ilmarinen
I vice ordförande, verkställande direktör Risto Murto, Varma
II vice ordförande, verkställande direktör Timo Kietäväinen, Keva
III vice ordförande, verkställande direktör Pasi Strömberg, Eläkekassa Verso (Pensionsstiftelseföreningen)

Ledamöter

Generaldirektör Outi Antila, FPA
Verkställande direktör Carl Pettersson, Elo
Verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Verkställande direktör Jari Puhakka, Sjömanspensionskassan
Tf. verkställande direktör Tommy Sandås, Veritas Pensionsförsäkring
Verkställande direktör Timo Toropainen, Pensionsstiftelseföreningen – PSF