Tela

Basinformation om Tela och dess funktioner.

Vad gör vi?

Vi är en intresseorganisation för de arbetspensions- försäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbets- pensionsskydd. Vår grunduppgift är att stärka den sociala acceptansen för arbetspensionssystemet och att främja den allmänna verksamhetsmiljön inom branschen.

Läs mera