Julkaisemme vuosittain yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa yhteenvedon työeläkelaitosten tilinpäätöstiedoista.Tietojen pohjalta laadimme myös koosteen työeläkelaitosten markkinaosuustiedoista sekä vuositasolla että aikasarjana.

Tilinpäätöstiedot 2019

Tilinpäätösten yhteenvedosta löytyvät esimerkiksi:

  • vakuutusmaksutulon määrät
  • eläkemenojen määrät
  • luvut vakuutettujen ja eläkkeensaajien määristä
  • sijoitusomaisuuden arvot ja sijoitusten tuotot
  • muita tilinpäätöslukuja
  • asiantuntijoiden analyysejä
  • selityksiä joillekin työeläkealan taloustermeille

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot –julkaisu ilmestyy vuosittain Työeläke lehden nro 3 liitteenä.

Tilinpäätöstiedot 2019 kansikuva

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2019pdf, 454 kB

Markkinaosuustiedot vuodelta 2019 ja aikasarjana vuosilta 2005-2019

Tilinpäätöstietojen 2018 pohjalta olemme laatineet koosteen työeläkelaitosten markkinaosuustiedoista. Koosteessa on kuvattu vakuutusmaksutulon ja eläkemenon osuuksia eläkelaitostyypeittäin sekä työeläkeyhtiöiden osuuksia TyEL- ja YEL-maksutuloista ja -vakuutetuista .

Työeläkelaitosten markkinaosuustietoja vuodelta 2019pdf, 108 kB

Lisäksi olemme koonneet aikasarjakuvia työeläkelaitosten markkinaosuuksista vuosilta 2005-2018. Aikasarjoissa kuvataan vakuutusmaksutuloa ja eläkemenoa eläkelaitostyypeittäin sekä työeläkeyhtiöiden osuuksia TyEL- ja YEL-maksutuloista ja vakuutettujen lukumäärästä.

Aikasarjakuvia työeläkelaitosten markkinaosuuksista (2005-2019)pdf, 174 kB

Aikaisempien vuosien tilinpäätöstiedot

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2018pdf, 536 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2017pdf, 610 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2016pdf, 346 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2015pdf, 389 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2014pdf, 330 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2013pdf, 816 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2012pdf, 349 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2011pdf, 331 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2010pdf, 365 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2009pdf, 349 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2008pdf, 335 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007pdf, 359 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2006pdf, 299 kB

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2005pdf, 409 kB