Suvi-Anne Siimes pohtii iän merkitystä ja toisista ihmisistä riippuvuutta

19.04.2021

Ihmisen iällä on monenlaisia ulottuvuuksia, ja yksi niistä liittyy siihen, millä tavalla yksilö on muista ihmisistä riippuvainen. Tähän seikkaan kiinnittää huomiota toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes tuoreessa kolumnissaan, jossa hän pohtii iän merkitystä.

Elämämme alkuvuosina olemme kaikki ajasta ja paikasta riippumatta niin sanotusti saamapuolella. Toiset ihmiset huolehtivat tarpeistamme ollessamme vauvoja ja pikkulapsia. Aikuisuudessa puolestaan annamme itse toisille enemmän kuin saamme heiltä takaisin: teemme työtä ja siirrämme osaamistamme eteenpäin. Talouden kielellä olemme silloin nettomaksajia. Palaamme taas saamapuolelle viimeistään silloin, kun jäämme pois töistä ja siirrymme eläkkeelle.

Tämä kertautuva riippuvaisuutemme toisista ihmisistä on Siimeksen ajattelussa tärkeä peruste sille, että taloudessa ja politiikassa ei pidä ottaa huomioon vain nuoria tai pelkästään vanhoja.

”Kaikenikäisten ihmisten huomaaminen yksilöinä olisi tärkeää, sillä kaikenlaiset ihmisten väliset erot ovat sitä suurempia, mitä vanhemmiksi he tulevat. Näiden erojen ja samalla myös ihmisen eri elämänvaiheisiin liittyvän monimuotoisuuden ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen monipuolistaisi varmasti myös yhteiskunnallista keskustelua”, Siimes kirjoittaa.

Siimeksen kolumni ”Poliittisesti epäkorrekti ikä” on julkaistu alun perin Kanava-lehden numerossa 3/2021 ja on nyt luettavissa myös asiantuntijakirjoituksissamme.