Siirry sisältöön

Euroopan vakuutusvalvontaviranomaisen kuuleminen henkilökohtaisten lisäeläkkeiden markkinan harmonisoinnista

Annoimme lausunnon Euroopan vakuutusvalvontaviranomaiselle, EIOPA:lle, julkisessa kuulemisessa, joka keskittyi henkilökohtaisten lisäeläkkeiden markkinoiden kehittämiseen. Kyseessä on kuulemisten ensimmäinen vaihe.

Henkilökohtaisen eläketuotteen määrittely (personal pension product, PPP) tulisi rajata koskemaan vain III-pilarin yksilöllisiä ja kuluttajan omaan valintaan perustuvia säästötuotteita, ilman työnantajan mukanaoloa.

Sääntelyä halutaan ulottaa myös pakollisiin maksuperusteisiin eläketileihin, jotka ovat tavallisia etenkin Keski- ja Itä-Euroopan maissa. I-pilarin bis eläkkeille (pakolliset henkiläkohtaiset eläketilit) ei tule luoda EU-tason sisämarkkinoita lainsäädännölllä tai ei-velvoittavalla vapaaehtoisella kehikolla (2nd regime). Sosiaaliturvaeläkkeiden eläkemaksujen osittainenkin siirto henkilökohtaisille eläketileille edustaa vaarallista lyhytnäköisyyttä, jossa heikennetään sosiaaliturvaeläkkeiden rahoitusta.

Eläketurva perustuu usein kansalliseen sosiaali- ja työlainsäädäntöön. Jäsenvaltioilla on edelleen täydellinen kompetenssi oman eläketurvan pilarijaon suhteen.

Mikäli Unionin elimet suunnittelevat eläketuotteita koskevaa harmonisointia, on tärkeää että erityyppiset eläketurvajärjestelmät erotetaan. Suomen sosiaalivakuutukseen perustuva I-pilarin työeläkejärjestelmä omaa monia erityispiirteitä, joka tekee järjestelmästämme ainutlaatuisen. Siksi sääntelyaloitteet tulee rajata riittävän selvästi ja yksiselitteisesti.

Lausuntomme kokonaisuudessaan (englanniksi):