Siirry sisältöön

Lausunnot

Ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille antamamme lausunnot.

Sosiaaliturvakomitean välimietintö

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien sosiaaliturvakomitean välimietintöä. Välimietintö sisältää komitean ehdotuksia tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen…

Ulosottokaaren väliaikainen muuttaminen

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Yrittäjän eläkelain muuttaminen

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Esityksessä täsmennetään yrittäjän…

Työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikainen muuttaminen

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain…

Tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttaminen

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi tiedonsaantiin oikeutettujen tiedon käyttäjien piiriä.…