Siirry sisältöön

Lausunnot

Ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille antamamme lausunnot.

Tietosuoja-asetuksen toimivuus

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuutta ja sen soveltamiseen liittyviä kokemuksia. Lausuntopyyntö liittyy EU:n komission suorittamaan yleisen tietosuoja-asetuksen arviointiin…

Yritystietojen yleisöjulkisuuden lisääminen

Annoimme lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle koskien arviomuistiota, jossa tarkastellaan yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisen edellyttämiä lainsäädännön muutostarpeita. Arviomuistio perustuu ministeriön teettämään tutkimukseen…

Finanssivalvonnan valvontamaksut

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnan valvontamaksuista sekä siihen liittyvistä laeista. Finanssivalvonnan toimintamenojen on arvioitu lähivuosina…

Sosiaaliturvakomitean välimietintö

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien sosiaaliturvakomitean välimietintöä. Välimietintö sisältää komitean ehdotuksia tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen…

Ulosottokaaren väliaikainen muuttaminen

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.