Siirry sisältöön

Työeläkekuntoutus kunniaan

Eläkeneuvotteluissa osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että työuria on pidennettävä. Kenelläkään ei ole myöskään mitään sitä vastaan, että työuria on pidennettävä niin alusta, keskeltä kuin lopustakin. Kuntoutuksella on oma roolinsa työurien jatkumisessa.

Työuran alkupään pidennykset koskevat nuoria, loppupään työmarkkinoilla jo pidempään olleita. Työuran keskellä on suuri joukko sekä työkykynsä menettäneitä että työttömiä. Työttömien määrää koetetaan saada työmarkkinoille talouskasvulla ja työpaikkojen luomisella. Työkykynsä menettäneiden osalta olennaista on kuntoutus. Osatyökykyisenäkin ihminen saa aina paremman toimeentulon kuin työkyvyttömyyseläkkeellä.

Työkyky takaisin kuntoutuksella

Kymmenessä vuodessa työeläkevakuuttajien kuntoutujien määrä on kaksinkertaistunut. Vuonna 2012 työeläkekuntoutuksessa oli yli 11 000 henkilöä. Vertailun vuoksi, vanhuuseläkkeelle samana vuonna siirtyi 48 000 ja työkyvyttömyyseläkkeelle joutui lähes 20 500 henkilöä. On niin yksittäisen työntekijän, työnantajan kuin koko järjestelmänkin etu, että työkykynsä menettänyt pääsee takaisin työmarkkinoille. Kuntoutukselle on tilausta.

Työmarkkinoiden muutokset näkyvät kuntoutuksen järjestämisessä. Kuntoutukseen hakevien ammatilliset taustat kertovat kahtia jakautuneesta työelämästä.

Kuntoutustoiminnan haasteita työkyvyn palauttamisessa lisäävät

  • uhka työn loppumisesta
  • työsuhteiden epävarmuudet
  • työilmapiiriongelmat
  • maahanmuuttoon liittyvät erityistekijät ja
  • nuorten työmarkkinoille pääsy ja siellä pysymisen epävarmuus

Yhteistyötä lisää

Työeläkevakuuttajat ja Tela haluavat olla aktiivisia kuntoutuksen kehittämisessä. Työmarkkinajärjestöt ovatkin toivoneet työeläkevakuuttajien näkemyksiä kuntoutuksen nykytilasta ja kehittämisestä. Pyrimme tuomaan omaa asiantuntemustamme eläkeneuvottelijoiden käyttöön.

Yhteistyötä olisi hyvä kasvattaa kaikkien kuntoutuksen parissa toimijoiden, työvoimahallinnon ja Kelan kesken. Yhteistyön lisääminen on yksi keino parantaa edelleen kuntoutuksen roolia, jotta työurat eivät loppuisi liian aikaisin. Myös pk-sektori olisi saatava nykyistä paremmin mukaan kuntoutusmaailmaan. Tässä yhteistyö työterveyshuollon kanssa on keskeistä.

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Nikolas Elomaa

Edunvalvontajohtaja (2013-2022)