Siirry sisältöön

Ammattiurheilijoiden sosiaaliturvatyöryhmän raportti

Annoimme sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon koskien ammattiurheilijoiden sosiaaliturvatyöryhmän raporttia. Otimme lausunnossamme kantaa ainoastaan ammattiurheilijoiden vanhuudenturvan järjestämiseen.

Työryhmän tehtävä oli selvittää ammattiurheilijoiden sosiaaliturvassa mahdollisesti olevat muutostarpeet ja tehdä niitä koskevat muutosehdotukset, sekä selvittää mahdollisuudet järjestää urheilijoiden vanhuudenturva vakuutusyhtiöiden lisäksi myös vakuutuskassassa kuitenkin siten, että kaikilla ammattiurheilijoilla säilyy mahdollisuus saada vakuutuksella urheilijalaissa tarkoitettu turva.

Työryhmä on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja nykyiselle urheilijalain mukaiselle vanhuudenturvalle. Eri ammateissa toimivien henkilöiden yhdenvertaisuuden kannalta työryhmässä on pidetty tärkeänä, että urheilijoilla on mahdollisuus saada vanhuudenturvaksi maksettavien perusturvaetuuksien lisäksi ansioeläkettä urheilu-uran aikaisista ansioista. Työryhmä esittää, että urheilijalain mukainen vanhuuseläke tulisi henkivakuutusyhtiöiden lisäksi voida järjestää samassa eläkekassassa siten, että kassan tulisi hyväksyä osakkaiksi kaikki vakuuttamisvelvolliset ja urheilijat, joilla on oikeus urheilijalain mukaiseen vakuutukseen.

Kannatamme työryhmän esitystä urheilijalain mukaisen vanhuuseläkkeen järjestämistä eläkekassassamaksuperusteisena lisäeläkejärjestelynä.