Siirry sisältöön

Etuuspäätösten perustelujen parantaminen

Annoimme sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon koskien hallituksen esitystä etuuspäätösten perustelujen parantamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkelakeja ja Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia siltä osin, että lakeihin lisättäisiin säännökset hylkäävän päätöksen perustelemisesta, kun käsiteltävään asiaan liittyy lääketieteellisiä kysymyksiä. Lisäksi lakeihin lisättäisiin säännös asiantuntijalääkärin perustellusta arviosta, joka tulisi kirjata asiakirjoihin.

Lausuntomme pääkohtia ovat seuraavat:

  • Työeläkevakuuttajien kannalta esitysluonnosta voi pitää hyvänä ja kannatettavana.
  • Työeläkevakuuttajien nykyinen perustelukäytäntö vastaa varsin hyvin luonnoksessa esitettyä.
  • Asiantuntijalääkäriä koskevat ehdotuksessa esitetyt uudet velvollisuudet eivät poikkea työeläkevakuuttajien nykykäytännöistä.

Työeläkelakien osalta esitetään, että työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden sekä muiden lääketieteellisiä kysymyksiä sisältävien asioiden valmisteluun osallistuvan asiantuntijalääkärin on merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin tai tietojärjestelmiin. Nämä arviot kuuluvat eläkelaitoksen sisäisiin valmisteluasiakirjoihin. Näkemyksemme mukaan tältä osin esityksestä ei aiheudu erityisiä muutostarpeita nykykäytäntöihimme. Muutos aiheutuu lähinnä siltä osin, että perustelut saataisiin kirjattua selkeästi ja ymmärrettävästi lopulliseen päätökseen. Työeläkevakuuttajien nykyinen perustelukäytäntö vastaa varsin hyvin luonnoksessa esitettyä.