Siirry sisältöön

Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuki

Annoimme lausunnon Ympäristöministeriölle koskien hallituksen esitystä laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. Emme alun perin kuuluneet yhteisöihin, joilta ministeriö lausuntoa pyysi, mutta toimitimme ministeriölle kuitenkin oman käsityksemme asiasta.

Lailla pyritään vaikuttamaan asumiskustannuksiin alentavasti. Tehokkain keino vaikuttaa niihin on riittävän suuri asuntotuotanto. Esitys ei paranna edellytyksiä vuokra-asuntojen rakennuttamiseen. Omien varojen korkoa koskevat muutokset vähentävät vuokra-asuntotuotannon houkuttelevuutta.

Esityksen mukaan siirtymäajan jälkeen muutokset koskevat myös kaikkia jo nyt voimassa olevia sitoumuksia. Useissa eri yhteyksissä asuinkiinteistöjen omistajat ovat tuoneet esiin, että normien laatimiseen toivotaan pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta. Esitys ei lisää luottamusta, vaan ohjaa sijoituksia toisaalle.

Esitys lisää omistajan hallinnollista työtä kilpailuttamisvelvoitteen ja omakustannusvuokran osalta. Omakustannusvuokran käyttö edellyttää kirjanpidon rinnalle oman laskennan pelkkiin asuntoihin kohdistuvista tuotoista ja kuluista, kun liiketilat eivät sisälly omakustannusvuokran laskentaan.

Hallinto-oikeuden päätöksiin muutoksenhakua rajoitetaan osittain. Ehdotamme, että nykyinen menettely voitaisiin säilyttää.