Siirry sisältöön

Työkyvyttömyysriskin hallintaa koskeva määräys- ja ohjeluonnos

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle työeläkeyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta sekä eräisiin määräyksiin ja ohjeisiin tämän johdosta tehtävistä muutoksista.

Pidämme asiasta annettua ohjeistusta tarpeellisena selkeyttämään asian nykytilaa. Ohje tulee ohjaamaan työeläkejärjestelmän toimintaa työkyvyttömyysriskin hallinnan osalta suuntaan, joka käsityksemme mukaan tulee hyödyttämään koko työeläkejärjestelmää.

Luonnoksessa ei ole määritelty lainkaan siirtymäaikaa voimassa olevien sopimusten osalta.

Työkyyttömyysriskien hallinnan ja työkykyjohtamisen projektien rahoitus ja ohjelmat perustuvat työeläkeyhtiön ja asiakkaan välisiin yksityisoikeudellisiin määräaikaisiin sopimuksiin. Työeläkeyhtiö on näin sitoutunut korvaamaan asiakkailleen heidän sopimuksen mukaiset kustannuksensa. Sopimuksen kesto on osa sopimusta ja kustannusten korvaus koskee koko sopimuskautta. Lisäksi työeläkeyhtiön asiakkailla voi olla kolmannen osapuolen kanssa työkykyjohtamisen kehittämishankkeisiin liittyviä sopimuksia ja sitoumuksia, joiden rahoitus perustuu työeläkeyhtiön kanssa tehtyyn sopimukseen. Asiakas on usein sitoutunut tällaisiin sopimuksiin tietoisena siitä, että se saa osan rahoituksesta työeläkeyhtiöltä.

Työkyvyttömyysriskin hallintaan ja vähentämiseen liittyvä toiminta on pitkäaikaista toimintaa pysyvien tulosten saavuttamiseksi ja perustuu sen vuoksi useamman vuoden voimassa oleviin sitoviin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin. Toiminnan sopeuttaminen uusiin säännöksiin vaatii siirtymäajan. Tämän vuoksi siirtymäaika on mielestämme välttämätön.