Siirry sisältöön

Vakavaraisuusrajan laskemiseen ja sijoitusten hajauttamiseen liittyvät määräykset ja ohjeet

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle liittyen eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemista ja sijoitusten hajauttamista koskevaan määräys- ja ohjeluonnokseen.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Pidämme hyvänä asiana sitä, että Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla on pyritty selkeyttämään ja tarkentamaan lainsäädännössä esitettyä laskentaa.
  • Määräys- ja ohjeluonnos on kuitenkin kirjoitettu sellaiseen muotoon, joka päätyy useammassa määräyskohdassa siihen tulkintaan, että tietyntyyppiseen sijoitusinstrumenttiin sijoittaminen ei olisi mahdollista. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että työeläkevakuuttajat joutuisivat myymään tietyntyyppiset sijoituskohteensa ohjeistuksen takia ja luopumaan niiden käytöstä myös tulevaisuudessa.
  • Mielestämme on tärkeää, että työeläkevakuuttajilla olisi mahdollisuus tuottavaan sijoitustoimintaan oman vakavaraisuutensa puitteissa myös tulevaisuudessa. Tämä on mielestämme ollut tavoitteena myös vuoden 2017 alussa voimaan tulevassa uudessa vakavaraisuussääntelyssä.
  • Vuonna 2017 voimaantulevassa vakavaraisuussääntelyssä on tavoiteltu myös käytännöllistä, yhdenmukaista ja riittävän yksinkertaista sääntelykehikkoa. Määräys- ja ohjeluonnos ei saisi estää näiden tavoitteiden toteutumista.

Lausuntomme kokonaisuudessaan: