Siirry sisältöön

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien Turvallisuuskomitean johdolla valmisteltua Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa 2017.

Pidämme strategian uutta rakennetta ja sisältöjen tiivistämistä onnistuneena uudistuksena. Strategiassa on kuvattu hyvin kokonaisturvallisuuden eri osa-alueiden tavoitteet. Strategisten tehtävien siirtäminen omaksi liitteekseen selkiyttää dokumentin rakennetta.

Liitteenä olevien strategisten tehtävien kuvauksessa on otettu hyvin huomioon yhteistoiminnan tarve viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen välillä. Sidosryhmien luetteleminen strategisten tehtävien toimintamallin yhteydessä parantaa kokonaiskuvaa tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeisistä toimijoista.

Vakuutustoiminnan turvaamisessa (strateginen tehtävä 29) on mainittu sosiaalivakuutuksen rooli toimeentulon turvaajana. Näkisimme hyvänä, että työeläkkeen merkitys suuren väestönosan pääasiallisena toimeentulon lähteenä tuotaisiin selvemmin esille.

Työeläkealan toiminta on täysin riippuvainen muiden tahojen tuottamista palveluista sähkönjakelun, tietoliikenteen ja maksujenvälityksen osalta, mikä on tuotu strategisissa tehtävissä selkeästi esiin. Osana vakuutustoiminnan turvaamisen tehtävää näemme tärkeänä määritellä yhteiskunnan huoltovarmuuskriittiset toimijat, joiden tarpeita energian saannissa ja tietoliikenteessä voidaan pitkittyvissä häiriö- ja poikkeusoloissa priorisoida.

Pidämme myös hyvänä strategisen tehtävän 29 Vakuutustoiminnan turvaaminen yhteydessä mainittua tavoitetta vaihtoehtoisten maksutapojen kartoittamisesta viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Työeläkkeen osalta varajärjestely ei voi perustua käteisen rahan jakeluun.