Siirry sisältöön

Työsuojeluviikolla huomio liikenneturvallisuuteen

Euroopan työsuojeluviikkoa vietetään tällä viikolla. Työ- ja työasiamatkojen liikenneturvallisuus on työturvallisuuden kannalta keskeistä, sillä liikenne on työpäivän vaarallisinta aikaa. On tärkeää, että liikenneturvallisuudesta puhutaan työpaikalla ajoissa ennen hankalien kelien tuloa. Näin työntekijöille muistuu mieleen, että liikenteessä kannattaa varautua talven tuloon.

Minut valittiin alkuvuodesta organisaatiomme työsuojelutoimikunnan II varavaltuutetuksi, mistä syystä osallistuin työsuojelukoulutukseen. Koulutuksessa kiinnitettiin huomiota sekä työpaikalla että -matkalla vaaroja aiheuttaviin tekijöihin.

Työmatkat ajoittuvat yleensä vuorokau­den ruuhkaisimpiin hetkiin. Suurimmassa vaarassa työmatkatapaturmien osalta ovat jalankulkijat: yli puolet työmatkatapaturmista sattuu heille. Työmatkaliikenteessä sattuu vuosittain yli 20 000 tapaturmaa. Työmatka on luonnollisesti kodin ja työpaikan välinen matka. Työasiamatka on työhön liittyvä työajalla tehty matka tai vapaa-ajalla tehty työnantajan korvaama matka, esimerkiksi asiakaskäynti tai kokousmatka.

Yleisimmät tapaturmien syyt ovat kaatuminen, liukastuminen ja kompastuminen. Tästä syystä useimmiten vahingoittuvat kädet ja jalat. Kun aikataulu on tiukka, työ aiheuttaa paineita ja matka on tuttu, on tapaturman vaara suuri. Väsymys, huono keli ja ruuhka lisäävät onnettomuuden vaaraa entisestään. Kun muiden tiellä liikkujien tilanne on samanlainen, on kaaos valmis. Varsinkin liukkaalla talvikelillä työmatkoilla sattuu tapaturmia. Työasiamatkoilla sattuneet onnettomuudet ovat useimmiten autokolareita.

Näemme kaikki päivittäin kanssaliikkujia, joilla matkapuhelin on tärkeässä roolissa työmatkalla. Puhelimen käyttö haittaa sekä jalankulki­jan että pyöräilijän keskittymistä liikenteeseen. Samoin on autoilijoilla, vaikka tieliikennelain mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on kiellettyä käyt­tää ajon aikana matkapuhelinta sitä kädessä pitäen.

Kustannukset työnantajalle

Työliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet ovat usein seurauk­siltaan vakavampia kuin työpaikalla sat­tuneet vahingot. Ne aiheuttavat huomattavasti enemmän sairauspoissaoloja kuin työtapaturmat. Liikennetapaturmissa työkyvyttömyysajat ovat keskimäärin pidempiä kuin työtapaturmissa:

 • suurimmalla osalla työkyvyttömyysaika on enintään 3 päivää
 • joka 3. loukkaantuneella työkyvyttömyyden pituus on vähintään 1 viikko
 • pahimmillaan seuraus on yli 6 kuukauden työ­kyvyttömyys, eläkkeelle joutuminen tai menehtyminen.

Työ- tai työasiamatkalla työntekijälle sattunut tapaturma korvataan työnantajan pakollisesta tapaturmavakuutuksesta. Työasiamatkalla sattunut tapaturma tilastoidaan työpaikkatapaturmana.

Liikenteessä sattuneista onnettomuuksista aiheutuu työnantajalle kustannuksia, joista osa voi olla suuriakin. Näitä ovat esimerkiksi

 • vammojen hoito ja kuntoutus
 • työpanoksen menetys
 • sijaisen palkkaaminen ja työhön perehdytys
 • poissaoloajan palkka sekä poissaolevalle että sijaiselle
 • työn uudelleen organisointi
 • ylityön teettäminen
 • tuottavuuden aleneminen
 • toimitusten viivästyminen.

Työliikenteen turvallisuus osaksi toimintastrategiaa

Organisaation johto on avainasemassa turval­listen käytäntöjen luomisessa työyhteisöön. Siihen voivat hyvin osallistua myös työsuojeluhenki­löstö ja kaikki työntekijät. Työliikenteen turvallisuus on tärkeää sisällyttää osaksi jokaisen työpaikan toimintastrategiaa ja -tapoja: tavoittee­ksi tulee ottaa, että yhtään tapaturmaa ei satu.

Työpaikalla on kuitenkin tärkeää tilastoida työmatkatapaturmat, jotta saadaan käsitys niiden syistä ja turvallisuutta pystytään parantamaan. Tapaturmia on helppo välttää yksinkertaisilla keinoilla, kuten

 • ennakoinnilla
 • säännöillä
 • turvavälineillä, kuten pyöräilykypärän ja kenkien liukuesteiden käytöllä.

Liukuva työaika, etätyö ja kimppakyydit ovat varteenotettavia vaihtoehtoja huonon kelin aikana, jolloin turvallisuus on perille ehtimistä tärkeämpää. Muulloinkin kartoituksia ja arviointeja on hyvä tehdä aika ajoin:

 • Ovatko piha- ja pysäköintialueet talvella hyvin aurattu ja hiekoitettu?
 • Onko aika varattu talvirenkaiden vaihtoon?
 • Onko pyöräilykauden alkaessa tarkistettu polkupyörän ja pyöräilykypärän kunto?
 • Ovatko liikennesäännöt väistämissääntöineen mielessä?

Koska henki­löstö on yrityksen tärkein voimavara, on työliikenteen turvallisuuden edistäminen työnantajalle erityisen kannattavaa. Liikenneturvallisuus on tärkeä osa työ­suojelutoimintaa. Elämme aikaa, jolloin kelit muuttuvat haasteellisemmiksi. Itse olen jo ripustanut heijastimen jokaiseen laukkuuni ja takkiini tuomaan turvaa työmatkoille. Kenkien liukuesteetkin ovat eteisessä valmiina mukaan napattavaksi, kun se hetki koittaa. Mikä on sinun turvallisuustekosi?

Lähde: Työturvallisuuskeskus

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Pirjo Sved

Toimitusjohtajan ja johdon assistentti