Siirry sisältöön

Vastuullisuus: valtavia asioita, arkisia asioita

Ilmastonmuutos. Ihmisoikeudet. Hankintaketjun vastuullinen toiminta. Yhdenvertaisuuden kehittäminen. Lapsiparkki ja liikuntaohjelmia työntekijöille. Valtavia asioita, ja pieniä, mutta arjessa tärkeitä asioita. Molempia kuuluu työeläkevakuuttajien vastuullisuustyöhön. Vastuullisuus on entistäkin ajankohtaisempi teema ilmastopaneeli IPCC:n julkaiseman raportin myötä.

Vastuullinen sijoittaminen on työeläkevakuuttajien vastuullisuustyön kovaa ydintä, ovathan ne merkittäviä sijoittajia maailmanmitassakin. Se tarkoittaa ensisijaisesti sijoittamista siten, että eläkevarat ovat turvassa ja sijoitukset tuottavat.

Se tarkoittaa myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien asioiden huomioimista koko toiminnassa.

Ilmastomuutos heijastuu sijoitussalkuissa

Tarve toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja siihen varautuminen heijastuu työeläkevakuuttajien sijoitussalkkuihin. Esimerkiksi Varman salkussa noteerattujen osakesijoitusten hiilijalanjälki on laskenut kahdessa vuodessa 27 prosenttia. Elossa laskua tuli vuoden 2017 aikana 25 prosenttia. Ilmarinen teki ison työn osakesalkkunsa hiilijalanjäljen pienentämiseksi 2016. Sen jälkeen se on jatkanut ilmastotyötään muun muassa vertaamalla osakesalkkuaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.

Työeläkevakuuttajilla on omistamiinsa yrityksiin vaikutusvaltaa. Ne käyttävät sitä yhä enemmän omistuksiensa liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen. Suomessa yhtiöt vaikuttavat sijoituskohteisiinsa yleensä suoraan.

Maailmalla se tapahtuu monesti yhteistyössä samanmielisten sijoittajien kanssa. Niitä ovat muun muassa pohjoismaisten sijoittajien Nordic Engagement Cooperation -ryhmä (NEC), johon Ilmarinen kuuluu, ja Euroopan suurin ilmastomuutosta torjuva IIGCC, johon Elo on liittynyt. Vuonna 2017 NEC pyrki vaikuttamaan tekstiiliteollisuuteen, varsinkin kestävään puuvillan tuotantoon. Climate Action100+ -yhteistyön avulla sijoittajat pyrkivät vaikuttamaan yli sataan maailmanlaajuisesti suurimpaan kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajaan.

Esillä rakentamisen vaikutukset ja hankintaketjut

Työeläkevakuuttajat ovat suuria rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia. Rakentamisen vaikutukset, elinkaariajattelu ja hankintaketjujen vastuullisuus ovat viimeisen vuoden aikana nousseet yhä enemmän esiin.

‒ Terveellisestä ja turvallisesta elinympäristöstä huolehtiminen on korostunut entisestään. Yksi tästä esimerkki on LEED-sertifikaatti jonka saimme pääkonttorillemme. Sitä haetaan myös muille kiinteistöille eri puolilla Suomea, kertoo Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Sami Kelhä.

Nouseva teema: kokonaisuus kunnossa

Ilmastonmuutos on vastuullisuusteemoista ehdoton ykkönen. Elon compliance officer Roope Noronen nostaa esiin myös ihmisoikeudet.

‒ Hyvän hallintotavan näkökulmasta katsottuna ihmisoikeudet nousevat kaikessa liiketoiminnassa sekä Suomessa että globaalisti. Compliance-maailmassa asiat sidotaan yhä enenevässä määrin vastuullisuuteen ja niistä puhutaan tässä yhteydessä.

‒ Kokonaisuuden hallinta on hyvän hallintotavan suurin nouseva teema. Hyvään hallintoon on tullut paljon uutta lainsäädäntöä: läpinäkyvyyden ja toimintatapojen määrittelyä, lahjontaan, korruptioon, eturistiriitatilanteisiin liittyviä kysymyksiä. Tämä näkyy omalla vastuualueellani siten, että asioiden kehittymisestä edellytetään enemmän raportointia.

Eipä unohdeta henkilöstöä

Valtavien asioiden ohella ei sovi unohtaa työyhteisöä koskevia vastuullisuustoimia. Osa niistä on sinänsä pieniä käytännön asioita, joilla on arjessa suuri merkitys.

‒ Järjestimme kesäkuussa työntekijöillemme lapsiparkin, mikä helpotti henkilöstön lomajärjestelyjä. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiva liikuttaja meillä on ollut jo hyvän aikaa, Kelhä kuvaa.

Työkulttuuri on yrityksissä muutoksessa. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen kiinnitetään tänä vuonna erityistä huomiota sekä Ilmarisessa että Varmassa.

‒ Koetamme saada esimerkiksi keskijohdon ja johdon sukupuolijakaumaa tasaisemmaksi, ja samalla naisvaltaisiin asiantuntijatehtäviin lisää miehiä. Tavoitteenamme on myös lisätä työyhteisön monimuotoisuutta Varmassa, listaa Varman yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander.

Mitä vastuullisuus arkityössä?

Lähitulevaisuudessa Elossa jatketaan vastuullisuuden kehittämisestä eri näkökulmista. Hyvän hallintotavan osalta työ on muun muassa ihmisoikeusriskien selvittämistä.

‒ Siihen liittyy vahvasti kolmansien osapuolien, kuten asiakkaiden ja heidän toimintansa tunteminen. Nämä ovat nykypäivänä keskeisiä asioita, Roope Noronen kuvaa.

Varmassa kehitetään muun muassa asiakastyön vastuullisuutta: mitä eri asiakasryhmien tapauksessa vastuullisuus tarkoittaa arkisessa työssä.

Vastuullisuusvaatimukset lisääntyvät

Asiakkaat, omat ja tulevat työntekijät sekä lainsäädäntö asettavat lisää vaatimuksia vastuullisuutta kohtaan, haastateltavat uskovat.

‒ Vastuullisuustyöllä on iso merkitys siihen, millaiseksi koko finanssiala nähdään. Varsinkin nuoren polven vaatimukset siitä, millaiselle työnantajalle he ovat valmiita menemään töihin, kasvavat. Kyse on koko työkulttuurista. Vastuullisuutta ei voi liimata päälle, sen pitää olla totta, Varman Sillander toteaa.

‒ On koko työeläkealan etu, että alalla toimitaan vastuullisesti. Samalla luodaan luottamusta myös koko työeläkejärjestelmään, sanoo Ilmarisen Kelhä.

Tiesitkö?

Ilmastojärjestö Asset Owners Disclosure Project (AODP) arvioi tuoreessa Global Climate Index 2018 -raportissaan Varman viidenneksi parhaaksi eläkerahastoksi ilmastonmuutokseen liittyvien riskien huomioon ottamisessa sijoitustoiminnassaan. Ilmarinen löytyy sijalta 9, Keva sijalta 20.

AODP arvioi raportissaan maailman sadan suurimman eläkerahaston sijoituspolitiikka ilmastonäkökulmasta. Suomesta sadan suurimman joukkoon yltävät nuo kolme. Vuonna 2017 AODP luokitteli 500 suurinta. Tuohon joukkoon ylsi myös Elo, joka sijoittui luokituksessa sijalle 10.

Teksti: Riitta Gullman