Siirry sisältöön

Työeläkevakuuttajat

Julkisuuslain ajantasaistaminen

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien julkisuuslain ajantasaistamista valmistelleen työryhmän mietintöä. Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi julkisuuslaki, jolla laajennettaisiin lain soveltamisalaa perustuslain 124…

Finanssivalvonnan valvontamaksut

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnan valvontamaksuista sekä siihen liittyvistä laeista. Finanssivalvonnan toimintamenojen on arvioitu lähivuosina…