Siirry sisältöön

Yhteisten pelisääntöjen noudattamista ja vastavuoroisuutta tulee vaalia

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes pohtii Helsingin Sanomien tuoreessa kolumnissaan valtioiden ja niiden kansalaisten perustavanlaatuisia arvoja ja etuja. Pohdintansa taustalla on hänen oma kiinnostuksensa sodankäynnin historiaan ja tiedustelutoimintaan, mikä on tuonut oman lukunsa siihen, miten asioiden syvyyden näkee.

Politiikka ja tuleva vaalikevät on täynnä kamppailua. Valtion eduista kamppaillaan ja on paljon etuja, joita on perusteltua edistää ja turvata. Näiden kamppailujen takana on ajatukset jatkuvuudesta ja valtion keskeisten arvojen turvaamisesta.

”Monet EU-maiden sisäiset ja myös niiden väliset erimielisyydet ovat koskeneet hyvin olennaisia valtioon liittyviä kysymyksiä. Keitä varten yksittäiset valtiot ja niiden yhteenliittymät ovat olemassa? Ketkä hyväksytään, ketkä jätetään ulkopuolelle? Ja missä ylipäätään kulkevat suvereniteetin rajat maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä? Ja millaista vastavuoroisuutta yksittäisiltä ihmisiltä, yrityksiltä, EU:n jäsenvaltioilta tai niin sanotuilta kolmansilta mailta oikein voi ja saa odottaa tässä maailmanajassa?”, Siimes kirjoittaa.

Siimeksen oheinen kolumni on luettavissa päivän Helsingin Sanomissa sekä lehden verkkosivuilla.