Siirry sisältöön

Mihin palkansaajan eläkemaksueuro menee?

Työnantajat ja työntekijät maksavat työeläkemaksuja, joista työnantajat maksavat suuremman osuuden.

Työntekijän palkkakustannuksista peritään työeläkevakuutusmaksu, joka on noin 24 prosenttia palkasta. Tänä vuonna työnantaja maksaa 17,35 prosenttia ja työntekijän iästä riippuen 6,75-8,25 prosenttia peritään hänen bruttopalkastaan.

Perityistä työeläkemaksuista noin 80 prosenttia menee yksityisaloilla suoraan työnantajan valitseman työeläkevakuuttajan kassaan, josta senhetkisille eläkeläisille maksetaan eläkettä.

Loput noin 20 prosenttia sijoitetaan rahastoihin tuottamaan lisäarvoa korkoa korolle -periaatteella siten, että jokainen työeläkemaksujen kautta peritty ja rahastoihin sijoitetun euron voi arvioida tuottavan lopulta 2,5 euroa työeläkevakuuttajan kassaan ja siten yhteisiin eläkevaroihin.

Sijoituksia hoitavat työeläkevakuuttajat. Työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnasta on säädetty laissa, että varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti, ja toimintaa valvotaan tarkasti.

Miten työeläkemaksut kiertävät eläkejärjestelmässä?

Yksinkertaistettu esimerkki työeläkerahan kierrosta

Otetaan esimerkiksi 6 euron summa. Siitä menee 5 euroa suoraan maksussa oleviin eläkkeisiin ja 1 euro rahastoidaan ja sijoitetaan. Oletuksena on, että sijoitettu 1 euro kasvaa reilussa 25 vuodessa 3,5 prosentin korolla 2,5 euroon.

Viime vuonna työeläkerahan kiertokulku yksityisellä ja julkisilla aloilla yhteensä näytti tältä:

Yksityisten ja julkisten alojen työeläkerahan kiertokulku vuonna 2018

Lue lisää:

Työeläkevaroja on tällä hetkellä noin 200 miljardia euroa. Miksi rahastojen annetaan aina vaan kasvaa? Tulevaan on varauduttu, mutta voisiko varoja kuitenkin purkaa enemmän eläkkeiden maksamiseen?