Siirry sisältöön

Sijoitusjakauma ja tuotot maaliskuun 2020 lopussa – työeläkevakuuttajien osavuositiedot julkaistu

Kuusi suurinta työeläkevakuuttajaa ovat julkaisseet osavuositietonsa maaliskuun 2020 lopun tilanteesta. Koronavirusepidemian leviäminen maailmanlaajuiseksi osui juuri ensimmäiseen vuosineljännekseen, ja se aiheutti merkittäviä vaikutuksia myös osakemarkkinoilla.

Työeläkevakuuttajien sijoitusvuosi on siten alkanut negatiivisissa tunnelmissa, ja nettotuotot vuoden ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta vaihtelivat -7,5 ja -12,6 prosentin välillä.

– Osakemarkkinoilla tapahtui pahin syöksy sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Työeläkevakuuttajien sijoitusvarallisuudesta hävisi alkuvuoden aikana noin 20 miljardia euroa, eli käytännössä viime vuoden hyvät tuotot pyyhkiytyivät pois, toteaa analyytikkomme Kimmo Koivurinne.

– Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus oli kuitenkin vahvalla tasolla koronakriisin alkaessa, mikä on helpottanut iskun vastaanottamista. Vakavaraisuuspääomat ovat pysytelleet vaaditun rajan yläpuolella myös maaliskuun lopun tilanteessa, Koivurinne huomauttaa.

Tappioita osakkeista, kiinteistösijoitukset plussalla

Eri sijoituslajeista eniten tappiota tuottivat noteeratut osakkeet. Niiden tuotot vaihtelivat -18,2 ja- 23,5 prosentin välillä. Sen sijaan pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet pysyttelivät plussan puolella. Kokonaisuutena osakesijoitusten tuotot jäivät kuitenkin reilusti negatiivisiksi.

Myös korkosijoitusten tuotot jäivät kokonaisuutena negatiivisiksi vaihdellen -2,9 ja -6,9 prosentin välillä. Korkosijoituksien alalajeista kuitenkin lainasaamiset jäivät pienesti plussalle.

– Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjojen tuotoissa esiintyi suurehko vaihteluväli, 1,7 prosentista -5,9 prosenttiin. Valtioiden joukkovelkakirjat kestävät yleensä markkinahuojuntaa hieman paremmin, Koivurinne kertoo.

– Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjoissa, eli käytännössä yrityslainoissa, kehitys oli osakkeiden suuntaista ja tuotot jäivät reilusti pakkaselle, Koivurinne jatkaa.

Kiinteistösijoitukset jäivät valtaosalla toimijoista positiiviseksi. Niiden tuotot vaihtelivat 1,7 ja -7,5 prosentin välillä.

– Kiinteistösijoituksiin, ja myös muihin epälikvideihin sijoituksiin kuten pääomasijoituksiin, liittyy se huomio, että niitä ei hinnoitella päivittäin tai edes viikoittain. Vaikka nämä omaisuuslajit vielä toistaiseksi näyttävät plusmerkkisiä tuottoja, on niistäkin odotettavissa tappioita talouskehityksen jatkaessa supistuvalla uralla, Koivurinne arvioi.

Huomio pidempään aikaväliin

Vaikka alkuvuoden pudotus on ollut rajua, ovat osakemarkkinat osoittaneet huhtikuussa jo toipumisen merkkejä. Tulevaisuus on kuitenkin vielä epävarma, eikä koronakriisin lopullista mittaluokkaa ja aikajännettä voi vielä arvioida.

– Sijoitustuottojen kehitystä on myös tarkasteltava pidemmällä aikavälillä – yhden neljänneksen tai vuodenkaan muutoksilla ei ole suurta merkitystä eläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden kannalta, Koivurinne muistuttaa.

Sijoitusjakauma- ja tuottotiedot, duraatiot sekä avoin valuuttapositio kootusti sivuillamme

Olemme julkaisseet sivuillamme neljän työeläkeyhtiön (Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas) sekä kahden julkisalojen työeläkesijoittajan (Keva ja Valtion Eläkerahasto) sijoitusjakauma- ja tuottotiedot niin sanotuissa tuotto-riskitaulukoissa. Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme.

Samalta sivulta löytyvät myös työeläkevakuuttajien joukkovelkakirjalainojen duraatiot, jotka kuvaavat joukkovelkakirjalainasijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksille. Lisäksi sivulta löytyy tieto avoimesta valuuttapositiosta, joka kuvaa sijoitussalkkujen mahdollisia riskejä, erityisesti valuuttariskin osalta.

Julkaisemme seuraavan sijoitusanalyysimme maaliskuun 2020 lopun tilanteesta toukokuun kuluessa.