Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus vahvistui hieman koronakevään varjossa

Koronavirus on heiluttanut niin työeläkevakuuttajien sijoitustuottoja kuin vakavaraisuuttakin kuluneen vuoden aikana. Epidemian voimakkain vaikutus osakemarkkinoihin koettiin helmi-maaliskuun aikana, ja sen jälkeen rahoitusmarkkinat alkoivat elpyä nopeastikin. Työeläkevarat kehittyivät toisen vuosineljänneksen aikana positiivisesti, mikä vaikutti myös vakavaraisuuden vahvistumiseen.

Finanssivalvonnan eilen julkaisemien finanssisektorin vakavaraisuustietojen mukaan yksityisalojen työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli kesäkuun 2020 lopussa 123,3 prosenttia. Vakavaraisuus vahvistui 2,7 prosenttiyksiköllä maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna (120,6 %).

– Finanssivalvonta on aiemmin kertonut myös heinäkuun lopun vakavaraisuusluvuista. Keskimääräinen vakavaraisuusaste oli tuolloin 124 prosenttia, eli hyvä suunta on jatkunut, kertoo matemaatikkomme Hanna Mäkinen.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että rahoitusmarkkinoiden akuutein kriisi osui juuri maaliskuulle. Heti huhtikuussa maailman rahoitusmarkkinat alkoivat elpyä nopeasti, ja esimerkiksi huhti-kesäkuun välisenä aikana työeläkevarat kasvoivat noin 10 miljardilla eurolla.

– Varojen kasvu on edesauttanut myös vakavaraisuuden vahvistumista, Mäkinen toteaa.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Siksi Finanssivalvonnan raportissa ovat vain edellä mainitut toimijat mukana. Olemme päivittäneet myös omilta sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot normaalin päivitysrytmin eli kesäkuun lopun tilanteen mukaisesti sekä työeläkeyhtiöiden että eläkekassojen ja -säätiöiden osalta.

Myös vakavaraisuusasemassa nousua

Vakavaraisuusasteen ohella toinen vakavaraisuuden keskeinen tunnusluku on vakavaraisuusasema. Se kuvaa keskimääräistä vakavaraisuuspääoman suhdetta sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan.

Työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuusasema oli kesäkuun lopussa 1,6 (maaliskuun lopussa 1,5). Heinäkuun lopussa lukema oli noussut 1,7:ään.

– Käytännössä luku tarkoittaa, että keskimääräinen vakavaraisuus oli reilu puolitoistakertainen lain vaatimukseen nähden, Mäkinen selventää.

Tiivistetty seuranta jatkuu

Finanssivalvonta on kevään ajan seurannut yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuutta kuukausittain, kun seuranta normaalioloissa on tapahtunut kolmen kuukauden sykleissä.

Finanssivalvonta jatkaa kuukausittaista vakavaraisuuden seurantaa ainakin vuoden loppuun saakka.