Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus pysytteli syyskuussa vakaana

Työeläkeyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli syyskuun 2020 lopussa 125 prosenttia. Tämä käy ilmi Finanssivalvonnan tänään julkaisemasta valvottavatiedotteesta. Vakavaraisuusaste pysytteli samalla tasolla elokuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Vakavaraisuusasema sen sijaan heikkeni syyskuussa hieman ollen kuun lopussa 1,7 (elokuun lopussa 1,8). Vakavaraisuusasema kuvaa keskimääräistä vakavaraisuuspääoman suhdetta sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan. Luku 1,7 tarkoittaa käytännössä sitä, että keskimääräinen vakavaraisuus oli reilu puolitoistakertainen lain vaatimukseen nähden.

Finanssivalvonta on seurannut vakavaraisuutta korona-aikana kuukausittain. Myöhemmin syksyllä Finanssivalvonta tulee julkaisemaan tarkemman raportin syyskuun lopun vakavaraisuustilanteesta normaalin seurantarytmin mukaisesti. Päivitämme tällöin tarkemmat vakavaraisuustiedot myös omille sivuillemme.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä sekä Merimieseläkekassaa.